Hier vindt u regelmatig een nieuwe preek. Deze is gemaakt door één van onze predikanten.
Op de preken rust copyright. Dat wil zeggen dat u deze vrijelijk mag gebruiken, echter alleen na voorafgaande toestemming van de betrokken predikant.

Waar hoor jij, waar hoort u bij? 
Van welke groepen ben je deel? 

Als mensen die een weg zoeken door deze wereld zijn we onderdeel van een hoop groepen. 
We horen ergens bij, of je dat nu wil of niet. 
Waar we worden geboren, welke huidskleur, welk geslacht, in welk gezin, 
welke omgeving.  
Door onze geboorte alleen worden we al onderdeel van de een of de andere groep. 
Voor sommige groepen kiezen we later: op basis van voorkeur, smaak, toeval misschien. 

Daar valt een hoop over te zeggen. 
Er vallen ook genoeg kritische kanttekeningen te plaatsen bij de groepen die deze wereld lijken op te delen. 
Maar wat ik voor vanmorgen duidelijk wou hebben is dit: 

Mensen denken in groepen, in buitenstaanders en mensen die erbij horen. 

Ik ga ervanuit dat u dat herkent. 
Laten we het dicht bij huis houden: 
ook wij delen in mensen op in hokjes.  
Komt iemand hier vandaan, of niet.  

Dat is niet per definitie negatief, of positief. 
Het gaat erom dat wij mensen altijd in groepen denken,  
en dat het volgens mij onmogelijk is om het niet te doen. 
Het gaat er vervolgens om, wat we doen met dit gegeven.  

Lees meer>>