We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Hanneke Keur

Thema: ‘volgt'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

 Ouderling van dienst

Herma Bosma

 Diaken van dienst 

Daan Janson       

 Lector

---

 Organist

Henk van Dijk 

 Zangers

Mieke v.d. Veen, Yvonne van Bommel, Kees Schipper en Douwe Kamstra

 

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst   

VOORBEREIDING                                Wij gaan staan.

Zingen:   LB 287: 1 en 2

Groet:

Voorganger    :    De Heer zij met u!

Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed:

Zingen:     LB 25: 1 en 2

Kyrië en gloria

Smeekgebed

Glorialied:  LB 150A: 1, 2 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Kindermoment  (door voorganger) 

Aansteken kaars van de Kinderdienst aan de Paaskaars door de voorganger [klik hier voor materiaal en toelichting]

Vervolgens gaan de kinderen door het middenpad naar hun eigen dienst.

Eerste Schriftlezing: Handelingen 11: 25 – 30

Zingen:  LB 973   alle verzen

Tweede Schriftlezing: Matteüs 21: 23 – 32

Zingen: LB 990: 1, 4, 5 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen:  LB 1001   alle verzen

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden met gesproken responsies door gemeente:

“Barmhartige God, wij bidden U: verhoor ons”

Stil gebed   Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Collecten onder orgelspel

Zingen:   LB  992   alle verzen

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]