Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorgangers:   

Zondag 26 juni 2022

10.00 uur - ook online

ds. Aster Abrahamsen

Thema: Geïnspireerd leven vanuit de vruchten van de Geest – terugblik en vooruitkijken

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Op deze zondag vlak voor de zomervakantie sluiten we samen het seizoen af. We kijken terug naar wat afgelopen jaar ons heeft gebracht, en we kijken vooruit hoe we verder gaan, de vakantie en het
nieuwe seizoen in. Tijdens de dienst zullen we in gebed en met de Bijbel God zoeken en nadenken over hoe de vruchten, de goede gaven van Zijn Heilige Geest kunnen blijven groeien en bloeien in onze gemeente en in ons
eigen leven. Een combo van enthousiaste en muzikaal geïnspireerde gemeenteleden zal de dienst verrijken met muziek en zang.

Vanaf 9:55uur beginnen we met het vooroefenen van een paar liederen en de dienst zal dan iets na 10:00uur aanvangen met het woord van welkom.
Verder is er in de dienst aandacht voor onze kinderen en jongeren en aan het einde van de dienst zullen we op een interactieve manier het jaar met elkaar afsluiten.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kort en gezellig programma waarin we samen kijken naar hoe ons jaarthema vrucht heeft gedragen in ons leven en in onze gemeente. En: waarin we de vruchten van de Geest ook samen zullen proeven, in de vorm van heerlijke vruchtentaart en verse smoothies!

 Ouderling van dienst  Paul-Dirk van Buuren
 Diaken van dienst  Jelle Wesselius
 Orgel

 Henk van Dijk

 Combo

 Wim Dral - gitaar

 Albret Nieuwenhuis - klarinet

 Harold vd Berg - percussie

 Marlene Erdmann - piano

 Yvonne van Bommel – zang

 Lector  Martin Tjalma

 

Orgelspel

Oefenen met combo Laudato si en Alles wordt nieuw

Welkom          

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

 

Openingslied (samenzang):

LB 150a: 3, 4 orgel

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente      :    Ook met u zij de Heer.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente      :    die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Lied:

LB 210 God van hemel, zee en aarde     voorzanger 1  allen 2+3    combo

Gebed om ontferming

Glorialied :

Danklied Hemelhoog 555  orgel

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment 

Zingen: Hemelhoog 115: Liefde, blijdschap, vrede (kinderlied)   refr – couplet 1 – refr – couplet 2 – refr – couplet 3 - refr   combo

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing Matteus 13: 31-32

Lied O, Christus, bron van lentebloei  LB 817 (voorzang, onbekend) voorzanger couplet 1+2, allen 3,4,5  orgel of piano/gitaar

Tweede Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-17

Lied Hemelhoog 233: Laat me in U blijven, groeien, bloeien (samenzang, bekend)  couplet 1 + 2   orgel

Overweging    

Orgelspel            

Lied:
Alles wordt nieuw – Sela    voorzanger en allen zingen mee     combo

DIENST VAN HET ANTWOORD

(Jongeren van jongerenkamp voegen zich bij ons in de dienst)

PgH Jeugdwerker Peter van Wesel verteld hoe de jongeren afgelopen jaar bezig zijn geweest met het jaarthema en de vruchten van de Geest en over het jongerenkamp.

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader door ds. Aster en Peter van Wesel 

Mededelingen en diaconale toelichting
(Kinderen voegen zich bij ons in de kerk)

Afsluiting van het jaar: interactieve terugblik voor jong en oud!

Slotlied:

Laudato si o mi signore            combo

Couplet 1  voorzang
Couplet 2  allen
Couplet 3  hoge stemmen
Couplet 4  lage stemmen
Couplet 5  allen

Zegen  met gesproken Amen

Als antwoord op de zegen: Ga nu heen in vrede HH 472     orgel en combo

Let op: géén gezongen Amen