Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur  Startzondag

ds jetty scheurwaterds. Jetty Scheurwater

Thema: Rekenen of redden?

  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Er is kinderdienst
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

    [dienst live volgen]

Ouderling : Herma Bosma

Diaken : Annette van Vliet
Organist : Henk van Dijk
Lector : Wilma van Halsema

Jaarthema RONDOM JEZUS

Welkom en mededelingen

Zingen ‘Dank U, voor deze nieuwe morgen’ [LB 218:1, 2 en 4]

Groet:
V: De HEER zij met u!
G: Ook met u zij de HEER.

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Moment van stilte

Drempelgebed

Zingen ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ [LB 324]

Inleiding op de dienst

Kyrie met gezongen ‘Heer ontferm U’ [Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U]

Glorialied 'Laat ons nu vrolijk zingen’ [LB 146:1 en 4]

Moment met de kinderen

Eerste lezing Exodus 32:7-14

Zingen ‘Alles wat er staat geschreven’ [LB 319:1, 2 en 7]

Tweede lezing Lucas 15:1-10

Zingen ‘De herder heeft zich niet vergist’ [LB 184]

Preek

Zingen ‘Er heeft een stem gesproken’ [LB 361:1, 2 en 4]

Afscheid van de aftredende ambtsdragers Akkenien Muller, Wilma van Halsema, Erik Verkerk en Peter den Uil.

Zingen 'Hij die gesproken heeft een woord dat gáát' [LB 262:1]

Herbevestiging van ambtsdragers: Corine de Jong-Kos en Koos van Vliet

Zingen 'Hij die gesproken heeft een woord dat gáát' [LB 262:2 en 3]
.
Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van gaven

Zingen ‘Geef vrede door van hand tot hand’ [LB 1014]

Wegzending en zegen met gezongen amen