Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur, 2e zondag van de Veertigdagentijd

ds. André de Oude

Thema: 'Mag het een onsje meer zijn?'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • [dienst live volgen, klik hier]

"In het verhaal van de voetwassing bij Johannes staat een bijna idioot detail: tijdens de maaltijd (als ze al aan het eten zijn!!!) staat Jezus ineens op doet zijn bovenkleed af. Iedereen slaat Hem zwijgend gade. En tot hun stomme verbazing gaat Jezus in zijn ondergoed de voeten van zijn leerling-vrienden wassen. Wie doet dat nu tijdens de maaltijd? Het gaat bij Johannes ook niet zozeer om het delen van brood en wijn. Jezus vraagt hen na afloop ook niet of ze dit ritueel van brood en wijn willen voortzetten. Hij zegt ze dat ze niet moeten willen heersen maar dienen. Op de drempel van zijn arrestatie is dat de laatste opdracht die Hij zijn leerlingen meegeeft. Dienen is het geheim! En iedereen die een relatie heeft, weet dat dat (wederzijds) dienen de voedingsbodem is die liefde doet bloeien." 

 Ouderling van dienst

Paul Dirk van Buuren    

 Diaken van dienst 

Hanneke Dral       

 Lector

Hanneke Dral       

 Organist

Henk van Dijk    

 Zangers

geannuleerd

Orgelspel

Welkom

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied 43: 3 en 4 (organist)

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!

Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied 43: 5   (organist)

Kyrie

Lied 538: 2 en 4   (organist)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag / gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment: een filmpje en een lied: “Achter U aan.”

Lied 601:1 en 2 

Eerste Schriftlezing Johannes 13: 1-5 en 12-17

Lied om te luisteren: 998: 1, 2, 3 en 4 

Preek

Orgelspel        

Lied     569:1, 2 en 3   (organist)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader de predikant wacht met het inzetten van het Onze Vader totdat de klokken geluid worden

Diaken met gedicht, gitaarmuziek en introductie van de actie – daarna mededel. Oud.v.Dienst

Lied 981:1, 2, 3, 4 en 5   (organist)

Zegen (gezongen amen)

Orgelspel

Na de dienst is er online gelegenheid voor ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]