Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Hanneke Keur

Thema: volgt

  • Er is oppas voor jonge kinderen.
  • Er is kinderdienst
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

  • [dienst live volgen]


Ouderling van dienst : Bonny Rem-Veldstra
Diaken : Rob Kooijmans
Organist : Annerose Korporaal
Lector : Janneke Floor


Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING .

Zingen: LB 513
Groet:
Voorganger : De Heer zij met u!
Gemeente : Ook met u zij de Heer . Wij gaan zitten.
Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kort moment van stilte
Drempelgebed: ……..
Zingen: LB 72: 1 en 6
Kyrië en gloria
Smeekgebed: met drie keer als responsie LB 301e
Glorialied: LB 305
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment (door voorganger)

Aansteken kaars van de Kinderdienst aan de Paaskaars door de voorganger.

Inleiding op de lezingen en het thema van de dienst

Eerste Schriftlezing: Jesaja 49: 1 - 7

Zingen: LB 459 in wisselzang (allen: 1, 4, 7 / vrouwen 2 en 5 / mannen 3 en 6)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 12 – 22

Zingen: LB 362: 1 en2 .

Preek

Orgelspel

Zingen: LB 531: 1 en 2

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Stil gebed Onze Vader (oecumenische versie)
Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken
Collecten onder orgelspel
Zingen : LB 534
Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)
Orgelspel.