Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorgangers:   

BeMoRe in de Regenboogkerk.

10.00 uur

ds. Hanneke Keur

Motto: Op hoogtepunten en dieptepunten…

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst en kinderdienst: iedere zondag is er kinderdienst en oppasdienst
  • Tienerdienst: iedere 1ste, 2de en 4de zondag van de maand
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 

Traditioneel leest de kerk op deze zondag het evangelie over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, in het leven van Jezus. Maar we lezen ook uit het boek I Koningen over Elia, die op de vlucht is en in doodsangst verkeert. 

Elia verlangt te sterven, hij kan niet verder. Een dieptepunt in zijn leven. Ieder mensenleven kent in meer of mindere mate hoogte- en dieptepunten. 

Wat doen die met ons? Hoe gaan we er mee om? 

En wat heeft God er mee te maken? 

 Ouderling van dienst  Marlies Pestman
 Diaken van dienst  Hans Mol
 Lector  Henk Jan Rebel 
 Muziek  Ies Nijman, orgel 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

 

- Voorbereiding -

Bemoediging

Vgr.      Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem.    die hemel en aarde gemaakt heeft

Vgr.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem.    die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Zingen:   In de veelheid van geluiden,  Lied 283: 1, 2, 3 en 4  

Inleiding op de zondag

Gebed voor de nood van de wereld

Driemaal afgesloten met acclamatie:  Kyrie eleison,  Lied 301g  

Zingen:    Mijn ogen zijn gevestigd,  Lied 25 A

 

- De heilige Schrift -

Gebed

Kindermoment met zingen van Projectlied:
Veertig dagen duurt de reis, het couplet van elke zondag en het couplet van de 2-e zondag van de Veertigdagentijd.

Vgr.      De Heer zal bij u zijn
Allen:   De Heer zal u bewaren

Het licht van het woord

Eerste lezing:  I Koningen 19: 9 - 18

Zingen:  Niet in ’t geweldige geluid,  Lied 892

Evangelielezing:  Marcus 9: 2 - 10

Zingen:  Gij zijt in glans verschenen,  Lied 543: 1 en 3

Uitleg en verkondiging

Muziek

Zingen:  Heer, raak mij aan met uw adem,  Lied 695

 

- Gebeden en gaven -

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten, toegelicht door de diaken

Slotlied:  Niet als een storm, als een vloed,  Lied 321: 1, 3, 4, 6 en 7                                                         

Wegzending en zegen

Aansluitend aan de dienst wordt door de stuurgroep bijgepraat over de genomen en nog te nemen stappen met betrekking tot de gebouwen.