Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 
 
Aanvang:

 Voorganger:   

Zondag Werelddiaconaat 5 februari 2023

10.00 uur

ds. Aster Abrahamsen

Motto: De rode draad – Verbonden met elkaar.'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Wat is de rode draad die ons met elkaar verbindt? En hoe zijn wij verbonden met mensen aan de andere kant van de wereld waar wij als gemeente geld voor inzamelen? Dat soort vragen staan centraal op deze zondag van het Werelddiaconaat. De dienst is voorbereid door de diakenen en ds. Aster Abrahamsen. Muzikale medewerking wordt verleend door Johannes Zwart, Marlene Erdmann, Yvonne van Bommel en Luciano Rep. Het beloofd een bijzondere dienst te worden waarin we in beeld krijgen hoe wij ons verbonden kunnen weten met elkaar, met de bijbel en met kinderen in Pakistan, waar we die dag voor zullen collecteren.

 Ouderling van dienst:

 Martin Uijterlinde

 Diaken van dienst

 Jan Willem van de Brink

 Orgel

 Johannes Zwart

 Lector  Anita den Uil
 Voorzangers: Luciano Rep, Marlene Erdmann en Yvonne van Bommel

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij gaan staan.

Lied 1005: 1, 2, 3, 4, 5 Zoekend naar licht

Groet

Voorganger :    De Eeuwige zij met u!
Gemeente   :    Ook met u zij de Eeuwige.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger :    Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Gemeente   :    die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied: LB 992: 1,2,3,4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Inleiding op de dienst

Kyriegebed

Glorialied Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

‘De rode draad‘

 

Moment met de kinderen

Zingen: Ken je dit verhaal

Zang: Luciano, Yvonne en Marlene
Piano: Johannes

God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen

de ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen
toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen

ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal

de wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen

de aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren

ken je dit verhaal…

toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen

ken je dit verhaal…(2x)

de kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Lezing: Genesis 7: 11-24 – 8: 1 en 9: 8-13  

Zingen: Ik zal er zijn (Sela)

Zang: Yvonne en Marlene
Piano: Johannes

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Overweging

Stef Bos – Ik kan het niet alleen

Aankondiging Collecte

Collecte, ondertussen gedicht ‘Ik heb een steen verlegd’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 423: 1,2,3 Nu wij uiteengaan

Wegzending en zegen

Orgelspel