Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 Aanvang:

 Voorganger:   

10.00 uur

Peter van Wesel

Motto: Hulp verandert je leven!'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Het komt er op deze tweede zondag na Pinksteren op aan. We hebben nog wat klanken van Pinksteren, maar de dagelijkse sleur en het mooie weer doet haar intrede. Vandaag worden we in het Bijbelboek Jesaja, maar ook in Mattheüs, opnieuw stilgezet bij wie God voor ons wil zijn.

In Jesaja 57:1-19 en Mattheüs 9:1-13 staat de genezing van een ‘zieke’ centraal. Daarop volgt dat God te hulp komt in deze situaties. In dit soort gevallen zijn we geneigd te denken ‘eigen schuld, dikke bult!’ Dat is geen gekke gedachte, want ook hier komen we dat tegen. In deze lijn van denken ontmoeten we deze zondag de farizeeërs in Mattheüs 9. Jezus daarentegen stelt zich op als de barmhartige. Wat je zou kunnen uitleggen als: ‘’Degene die alles doet om verbonden te blijven met ons mensen en wat daar tussen in staat te herstellen.’’

Ook vandaag de dag mogen we God leren kennen als barmhartig. Een God die betrokken wil zijn in onze blijdschap, dankbaarheid, maar ook in onze pijn, ziekte, twijfels en situaties waarin we vastlopen. Met Pinksteren is het werkelijkheid geworden dat de Barmhartige bij alle mensen kan zijn en we kunnen leven met de hulp van de Heilige Geest. Niet dat dit al onze problemen oplost, maar we mogen weten dat Hij ons te hulp is gekomen, zoals we kunnen lezen in Jesaja 57. Maar ook Jezus laat dat zien in Mattheüs 9. Daardoor kan hij de verlamde man helpen en Mattheüs de tollenaar door hem te roepen zijn leven positief te veranderen.

Nu komt het er op aan! De vraag naar ons luidt: ‘’Durf jij God te benaderen, wanneer je vastloopt of hulp nodig hebt in het leven? ‘’ En hoe zou je dat doen vandaag de dag? Of wanneer je aangesproken wordt om je leven te veranderen, zoals het volk Israël en Mattheus. Hoe zou je reageren?

Zondag gaan we er meer over horen. Ik zie jullie graag.

Peter van Wesel

 Ouderling van dienst  Nanda Ego
 Diaken van dienst  Daan Janson
 Orgel  Annerose Korporaal
 Lector  Marjan Sluiter

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Intochtslied: LB 207 coupletten: 1,2,3,4 

Groet

Voorganger    :    De Eeuwige zij met u!
Gemeente      :    Ook met u zij de EEUWIGE.

Wij gaan zitten.

 

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Gemeente      :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied: LB 328 (3x)

Inleiding op de dienst

Kyriegebed

(Gloria)lied: LB 289,1,2,3

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij het open van de bijbel

Kindermoment 

Kinderlied 288

Met het licht gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Eerste Schriftlezing Jesaja 57:14-19 (door de lector)

Lied     LB 107 1,3

Tweede Schriftlezing Matteüs 9:1-13  (door de lector)

Lied      LB 534 1,2,3,4

Overweging

Luisterlied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht (afgespeeld via video: https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0 )

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Toelichting op de collecte (door de diaken)

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Als de kinderen terugkomen graag vooraf aan het slotlied.

Wij gaan staan.

Slotlied: LB 422 1,2,3

Zegen met gezongen Amen (1x)

Orgelspel