Het lijkt haast wel een sprookje wat we vandaag hoorden, het verhaal van Jezus over de koning en zijn dienaar. Maar het raakt ook onze werkelijkheid, en is verbazingwekkend actueel…

Een koning roept zijn dienaren bij zich en vraagt hen hoe ze met hun verantwoordelijkheden en geld zijn omgegaan, die hij hen geschonken heeft. Eén van die dienaren blijkt dan een schuld te hebben van 10 000 talent, die hij moet terugbetalen aan de koning.

Nu heb ik even een rekensom gedaan. En ik ben natuurlijk maar een simpele dominee en geen kerkrentmeester, dus of het helemaal klopt, kan ik niet garanderen. Ik zeg het gewoon heel snel …

1 Talent = zesduizend denarie
1 denarie is het dagloon van een arbeider
10 000 talenten schuld betekent dus 10 000 x 6000 =  60 miljoen denarie
Dat is dus 60 miljoen dagen werken….
Dat zou betekenen dat de dienaar iets minder dan 200 000 jaar moet werken om die schuld af te betalen….
Kortom: een torenhoge schuld dus.

Hoe kan dat gebeuren dat iemand zoveel schuld heeft?
Tja, dat wordt niet toegelicht in dit Bijbelgedeelte. Daar gaat het ook niet om.
Maar ook nu weten we dat mensen zich financieel, maar ook sociaal gezien een enorme schuld kunnen opbouwen. Een schuld die eigenlijk niet meer te vereffenen valt.

Lees meer>>