De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Gastvrij, betrokken en inspirerend.
Het motto van onze wijkgemeente is Gastvrij, betrokken en inspirerend. Dat is wat we willen zijn en wat we willen laten zien. Aan elkaar en aan onze omgeving. 
Wij zijn dankbaar dat onze wijkgemeente dit jaar wordt uitgebreid met de leden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht (GKL) als per 11 september 2022 de GKL en de Bethlehemkerk samen verder gaan. 
Met het samengaan van de GKL zal ons predikantenteam, dat bestaat uit ds. Jetty Scheurwater en ds. Aster Abrahamsen, worden uitgebreid met ds. Hillegonda Ploeger. Samen met overige leden van de kerkenraad zullen zij leiding gaan geven aan het gemeentewerk. 

De gemeente draait verder geheel op vrijwilligers. We zijn gezegend met veel mensen die met passie een grote variëteit aan activiteiten organiseren en we nodigen ieder gemeentelid uit daaraan mee te doen. 

Jaarthema
Het jaarthema van de Protestantse Kerk is dit komend seizoen ‘Ga mee!’ Ook wij als Bethlehemkerk en de andere PgH-kerken in Hilversum doen daaraan mee. Dit thema sluit onverwacht goed aan met de reis waaraan wij dit najaar beginnen. Vanaf september gaan we, Bethlehemkerk, de Morgenster en de Regenboogkerk, kennis met elkaar maken en alvast bij elkaar kijken. We gaan samen op weg naar een nieuwe geloofsgemeenschap in 2024. Het thema ‘Ga je mee’ daagt ons uit en is een opdracht om samen op te trekken en een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te zijn, samen met de Regenboogkerk en de Morgenster.

De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk beschouwt het thema ‘Ga je mee’ als een uitnodiging aan iedereen of mee te gaan of je mee te laten nemen naar een van de kerkdiensten in het najaar die we samen met en in de Morgenster en Regenboogkerk gaan vieren. Natuurlijk komen de gemeenteleden van de Morgenster en Regenboogkerk ook bij ons langs. We hopen dat iedereen op deze reis met ons wil meegaan. We begrijpen ook dat dit voor sommigen spannend is of te snel gaat, maar als we elkaar blijven vasthouden, en naar elkaar blijven omkijken, dan verliezen we elkaar niet. Dus ‘Ga je mee’ op onze
spannende reis in het nieuwe kerkelijke jaar en kijk, samen met ons, vooruit naar de mooie toekomst die voor ons ligt met de Morgenster en de Regenboogkerk, als onderdeel van de Protestantse gemeente Hilversum.

Namens de kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk,
Wilma Hilberts
Interim voorzitter