De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Dit jaar

Dit seizoen hopen we de vacature die we sinds het vertrek van ds. Erik van Halsema hebben in te vullen. Vanaf juli 2017 is onze wijkpredikant ds. Jetty Scheurwater tijdelijk 75% i.p.v. 50% gaan werken. Vanaf eind november vorig jaar is ds. Maarten Hameete voor de duur van de vacaturetijd voor 25% als predikant voor hulpdiensten aan onze gemeente verbonden.  Na een jaar vacaturetijd hebben we toestemming van de Algemene Kerkenraad om voor de periode van 3 of 4 jaar een predikant voor 50% te beroepen. Er is een beroepingscommissie ingesteld en de kerkenraad heeft het volste vertrouwen dat deze commissie zich uitstekend van haar taak zal kwijten.


Jaarthema

Komend seizoen heeft als thema “Een goed gesprek” meegekregen. Het is ook het jaarthema van de landelijke PKN en sluit perfect aan op waar wij als gemeente van de Bethlehemkerk mee bezig zijn. We willen immers graag de verbinding met de buurt en onze gemeente als 'Gastvrij, betrokken en inspirerend' profileren. Een goed gesprek klinkt uitnodigend en mag voor iedereen een welkom in onze kerk betekenen. Waar dat goede gesprek dan over gaat? Dat bepalen we samen.