Met ingang van het seizoen 2019-2020 is de samenstelling van de kerkenraad in onze Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk als volgt:

Moderamen (dagelijks bestuur wijkkerkenraad)

Voorzitter:  

Paul-Dirk van Buuren

Scriba:

Bonny Rem en Annemarie de Groot

Leden:

ds. Aster Abrahamsen

ds. Jetty Scheurwater

Theo van Halsema

Wilma Hilberts

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad

Ouderlingen

 

Bonny Rem
Corine de Jong
Herma Bosma
Maria Kruithof-Stoutjesdijk
Nanda Ego
Kees Schipper
Paul-Dirk van Buuren
Piet Zunneberg

 

Ouderling-Kerkrentmeesters

 


Frank Beukers
Theo van Halsema (voorzitter)
Koos van Vliet (penningmeester)
Corné van Zandwijk

Diakenen

 

Annette van Vliet (jeugddiaken)
Daan Janson
Hanneke Dral
Jelle Wesselius
Rob Kooijmans
Wilma Hilberts (voorzitter)

 

  

Vergaderingen
De wijkkerkenraad vergadert op de derde maandag van de maand. Het moderamen komt bijeen op de eerste maandag van de maand.

Protestantse gemeente Hilversum
Onze wijkgemeente werkt intensief samen met 4 andere wijkgemeenten. Samen vormen zij de Protestantse gemeente Hilversum.
Zie ook: www.pknhilversum.nl

Algemene Kerkenraad
Voorzitter: Richard Hoff, Gomarushof 41, 1216 HL  Hilversum  
Scriba: Jan Verdam, Sterrelaan 11, 1217 PP  Hilversum