20160208 kerkzaal

De Bethlehemkerk in Hilversum-Zuid is in 1963 in gebruik genomen. Architect is D. Zuiderhoek. 
Op zondag 6 oktober 1963 is de eerste eredienst in deze kerk gehouden.

20170926 stiltecentrum

Onze kerk beschikt over een stiltecentrum waar u terecht kunt voor meditatie, gebed of het aansteken van een kaarsje.
In het stiltecentrum vindt u een boek waarin de namen van de dopelingen zijn opgetekend met daarboven het teken van de alfa en een boek waarin de na-men van de overledenen staan met het teken van de omega. 
Zo krijgen begin en einde van het leven gestalte. 

In de meditatiehoek hangt een icoon en brandt een Paaskaars. De in het voor-bedeboek opgeschreven voorbeden krijgen in de zondagse dienst aandacht.
Het stiltecentrum is te bezoeken op donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur tijdens Open Kerk’. 

Een gastvrouw of gastheer zal u welkom heten. Er is koffie en thee, gelegen-heid voor ontmoetingen en gesprekken. Onze predikanten zijn soms aanwezig voor een pastoraal gesprek of een gedeeld stil moment. 
Tijdens ‘Open Kerk’ kunt u de wisselende expositie(s) in de kerk bekijken. 
Ook voor en na de zondagse dienst kunt u in het stiltecentrum terecht. 

Contactpersoon: Adela Burger