Organisten
20160216 orgelDe Bethlehemkerk prijst zich gelukkig met een groep vaste organisten. Zij werken beurtelings aan de eredienst mee. De groep wordt gevormd door Henk van Dijk, Dianne Heijstee, Annerose Korporaal, Jos Maters, Martin Moree, Otto van Geffen, Kees Trommel, Piet Philipse en Pim Philipse.

 


Vocaal
Bij bijzondere gelegenheden, zoals bij voorbeeld een startzondag, herdenking van overledenen, avondmaalsviering of een kerstnachtdienst, werkt er regelmatig een koor mee aan de erediensten.
Het kerkkoor besteedt naast de liturgische gezangen ook aandacht aan nieuwe liederen. De repetities zijn per project op donderdag van 19.30–21.00 uur in de kerkzaal van de Bethlehemkerk.
Het projectkoor verzorgt verzorgt twee maal per jaar een viering waarbij een wat groter muzikaal werk wordt uitgevoerd. Naast een vaste kern is er een aantal leden dat projectmatig meewerkt. We repeteren per project op dinsdagavond in de kerkzaal van de Bethlehemkerk.

Contactpersoon: Marlene Erdmann

 20170314 muziekavond

Instrumentaal combo
Bij bijzondere diensten wordt soms medewerking verleend door een combo. Onze gemeente heeft de beschikking over diverse gitaristen, percussionisten, etc. Graag komen wij in contact met andere instrumentalisten!

Contactpersoon: Marlene Erdmann,