Zondagsdienst
Iedere zondag om 10 uur wordt een kerkdienst gehouden.
Doorgaans duurt een dienst ongeveer een uur. De lezingen uit de Bijbel zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021, we zingen uit het nieuwe Liedboek van 2013.
Er is altijd aandacht voor de kinderen voordat zij naar hun eigen dienst gaan, met een verhaal of voorgesprek.
In de preek wordt verbinding tussen de bijbeltekst en ons eigen leven en de wereld om ons heen gezocht.
Enkele malen per jaar vieren we een oecumenische dienst samen met de R.K. Parochie Emmaus-Paulus. De helft van deze bijzondere diensten is in “De Waaier”.
Regelmatig hebben we diensten met een bijzonder karakter, raadpleeg de agenda.
20170306 kerkzaal
 

Kinderoppas
In de Bethlehemkerk zijn ook de jongste kinderen (0-4 jaar) van harte welkom. Iedere zondagmorgen zijn er mensen beschikbaar die op de allerjongsten willen passen.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Kinderdienst
Elke zondag is er kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier wordt de zondagse lezing op hun eigen niveau verteld, waarna we er op een leuke manier mee aan de slag gaan.
Contactpersoon: Christa Streutker
20170306 kinderdienst

Tienerdienst
Voor tieners uit de klassen 1 tot en met 4 van het VO is er om de veertien dagen tienerdienst.

Leiding en contact: Ciska Jansen 
 

Avondmaal
De viering van de maaltijd van de Heer vindt ongeveer 10 maal per jaar plaats. Deze vieringen zijn lopend, alleen de viering op Witte Donderdag is aan tafel.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Voorbeden aanvragen
In de stilteruimte ligt een voorbedeboek. Hier kunt u voorafgaande aan de dienst een verzoek om voorbede opschrijven. In de meeste gevallen vindt de voorganger het prettig om te weten van wie het verzoek komt en voor wie het bestemd is, ook als de voorbede zo moet worden uitgesproken dat de identiteit van betrokkenen geheim blijft.
Bij binnenkomst van de kerkenraad wordt het voorbedeboek door de diaken van dienst aan de voorganger gegeven.
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per telefoon aan de wijkpredikant doorgeven of per e-mail sturen naar: U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per telefoon aan de wijkpredikant doorgeven of per e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Startweekend en slotzondag
Elk jaar wordt het kerkelijk seizoen in september feestelijk geopend. Dit jaar zal dit zeker bijzonder zijn omdat dit de eerste gezamenlijke dienst zal zijn nu de leden van de Gereformeerde Kerk van Loosdrecht onderdeel uit-maken van de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Deze startzondag is op 10 september 2023. We kijken vooruit naar het nieuwe seizoen en introduceren het nieuwe jaar-thema: ‘Ga je mee’ Een dag eerder, zaterdag 9 september is het startzaterdag. De Bethlehemkerk is dan open voor de Open Monumentendag. Op de middag is er op ons grote grasveld een gezellige mini-high tea en ook een leuk kennismakingspel. Er is ruimte om elkaar bij te praten over de afgelopen zomerperiode. Dat wordt vervolgd met een borrel op het grasveld en tijdens het diner in de kerkzaal. 

Het kerkelijk seizoen wordt op zondag 23 juni 2024 afgesloten met een bij-zondere viering. Kinderen in groep 8 vliegen dan van de kinderdienst over naar de tienerdienst. 

Voorzangers
Om de gemeente te ondersteunen bij het zingen van nieuwe of moeilijke liederen is er een groepje voorzangers beschikbaar.

Contactpersoon: Marlene Erdmann

Heilig Avondmaalsvieringen in kleine kring
Ook in het komende seizoen hopen we in totaal vier keer een Avondmaals-viering te organiseren in het Stiltecentrum van de Bethlehemkerk. Deze viering is bedoeld voor gemeenteleden die de diensten op zondagmorgen niet (meer) kunnen bijwonen. De vieringen beginnen op maandagmiddag om 14.30 uur en worden per toer-beurt geleid door ds. Jetty Scheurwater en ds. Hillegonda Ploeger. Om 15.00 uur drinken we samen koffie of thee. Data worden ook gepubliceerd in de Kerkbrink en in Rond de Bethlehemkerk en uiteraard in de nieuwsbrief en op de website. Wilt u voor deze viering opgehaald en na afloop weer thuisgebracht worden? Contactpersoon: Reintje Hofman tel. 6219030 

Iona-vieringen
Vanaf 2018 worden er in de Bethlehemkerk in het voor- en in het najaar Iona-vieringen georganiseerd. Deze laagdrempelige vieringen zijn geïnspireerd door de liturgie van de Iona Community. Deze oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen zoekt nieuwe we-gen om te leven volgens het evangelie in de wereld van vandaag. De vieringen van de Iona Community kenmerken zich door liedteksten die in begrijpelijke taal aanhaken bij de levenservaringen en actuele zorgen van mensen van nu. Verder zijn er in elke viering interactieve elementen. 

De Ionavieringen zijn niet alleen voor leden van de Bethlehemwijk, maar na-drukkelijk worden ook mensen uit andere wijken van Hilversum en daarbuiten uitgenodigd. Vanaf 16.00u worden liederen geoefend, om 16.30u is een infor-mele kennismaking met koffie en thee. Na afloop is er een eenvoudige, vege-tarische maaltijd. We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten van deze vieringen te dekken. 

Contactpersoon: Herma Bosma