Gemeente van Christus,
Vandaag staat de gelijkenis in Matteüs 21: 28-32 centraal. Het gaat in die gelijkenis van Jezus over ‘nee’ zeggen en toch ‘ja’ doen en over ‘ja’ zeggen en vervolgens ‘nee’ doen. Natuurlijk zijn er ook mensen die ‘ja’ zeggen èn ‘ja’ doen, en er zijn mensen die ‘nee’ zeggen èn ook ‘nee’ doen, maar daar gaat het in deze gelijkenis niet over! Dat zou te vanzelfsprekend zijn. Jezus’ gelijkenissen zijn altijd verrassend, soms zelfs schokkend. Ze gaan niet uit van het vanzelfsprekende, maar ze draaien de werkelijkheid om. Ze roepen op tot ommekeer, tot bekering.

Op het eerste gezicht lijkt de gelijkenis in Matteüs 21 goed te passen binnen de verhalen van de Schriften. “Iemand had twee zonen!”.  Met die Iemand wordt God bedoeld. En wel de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Mozes en de profeten, de Vader van Jezus Christus. Het gaat hier over de God, die tot ons komt door de woorden van de Schriften. De God, die uit is op vergeving en gerechtigheid, op bevrijding en vrede. De God die door zijn Woord beslag wil leggen op ons hooft, ons hart en onze handen.

Zijn woorden, die uitmonden in onze daden!                                 

Lees meer>>