Agenda

22 - 28 mei, 2022
22 mei
  • Zondag 22 mei 2022 10:00:  ds. Aster Abrahamsen - ook online 

  • Zondag 22 mei 2022 14:00:  Kinder Vliegerfeest (PGH locatie Morgenster) 

23 mei
  • Maandag 23 mei 2022 14:30:  HA-viering in kleine kring 

24 mei
  • Dinsdag 24 mei 2022 14:30 - 16:30:  SOOS: Ontspanningsmiddag voor senioren 

26 mei
  • Donderdag 26 mei 2022 10:00 - 12:00:  OPEN KERK 

  • Donderdag 26 mei 2022 10:00:  ds. G.J. Wisgerhof - ook online 

28 mei
  • Zaterdag 28 mei 2022 :  Reis naar Nijkleaster in Jorwert 

  • Zaterdag 28 mei 2022 15:00:  Tim Kliphuis Trio - The Five Elements (Kapel concert))