Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 
 
Aanvang:

 Voorganger:   

4e zondag van de 40dagentijd, 19 maart 2023

10.00 uur

ds. Hillegonda Ploeger

Motto: ‘Open je ogen'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal. 
  • Klik hier voor een overzicht van alle 7 zondagen in de 40-dagentijd

‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd. Op weg naar Pasen vieren we dat veranderen mogelijk is. Veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de wereld.  

‘Ik ben het licht voor de wereld’, heeft Jezus eerder gezegd. ‘Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12). Het zijn prachtige woorden, maar wat betekenen ze concreet? Dat krijgen we te zien in het verhaal van vandaag. Een blinde man ziet letterlijk het licht, maar minstens zo belangrijk zijn alle anderen in dit verhaal. Bij hen is de vraag of ze figuurlijk het licht zien.

 Ouderling van dienst  Martin Uijterlinde
 Diaken van dienst  Wilma Hilberts
 Orgel  Johannes Zwart
 Lector  Martin Tjalma

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de ouderling)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan 

Zingen: Lied 283 : 1 en 2 In de veelheid van geluiden

Groet

Voorganger   :    De Eeuwige zij met u!
Gemeente     :    Ook met u zij de Eeuwige.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van God
Gemeente     :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Zingen: Lied 283 : 4 en 5

Inleiding op de dienst

Kyriegebed met lied 367 d  Kyrie eleison

Zingen:  Lied 547 : 1, 2 en 3 Met de boom des levens

Inleiding op diaconale project ‘Uit liefde voor jou’  (door diaken van dienst)

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment  met afbeelding

Zingen: Projectlied ‘Verander je mee?’ op melodie van lied 536

1.         Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
            Met de verhalen van het goede leven
            zal God ons hoop en licht en liefde geven.
            Vier met ons mee dat alles anders kan.

2.         Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
            Kom met geluk en kom ook met je vragen.
            God wijst de weg in deze veertig dagen.
            Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Aansteken van de kaarsen

De kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Efeziërs 5 : 8 -14

Zingen:  Lied 215 : 1, 2 en 3  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Evangelielezing: uit Johannes 9 : 1 - 11

Zingen: Lied 534 – alle coupletten –Hij die de blinden

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 601 – alle coupletten – Licht dat ons aanstoot 

           

DIENST VAN HET ANTWOORD

Uitleg en aankondiging weekactie vasten + collecte afkondiging (door diaken van dienst)

Dank- en voorbeden met lied 368 d – Houd mij in leven

Stil gebed

Onze Vader

Zingen: Lied 839 – alle coupletten – Ik danste die morgen

Zegen met gezongen ’AMEN’

Orgelspel