Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 
 
Aanvang:

 Voorganger:   

3e zondag van de 40dagentijd, 12 maart 2023

10.00 uur

ds. Aster Abrahamsen

Motto: ‘Bijzondere ontmoeting'

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal. 
  • Klik hier voor een overzicht van alle 7 zondagen in de 40-dagentijd

Vanmorgen horen we over een bijzondere ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron op het midden van de dag. Zowel de plaats, het tijdstip en de twee personen die elkaar ontmoeten zijn bijzonder, maar ook het gesprek wat zij voeren. Zo spreken ze over levend water en over redding en eeuwig leven. Wat kunnen wij daar mee, 2000 jaar later? Is deze bijzondere ontmoeting ook voor ons van waarde? Het thema van deze 40dagentijd is ‘Verander je mee’. Deze dienst gaat dus ook over veranderen, veranderen door een ontmoeting met iemand/Iemand anders.

Ook de diaconie helpt ons deze 40dagentijd om onze gewoontes te veranderen. Deze week kregen van we hen de uitdaging om de thermostaat (nog) lager te zetten. Is het u gelukt? Gelukkig spelen de bijbelverhalen zich zondag af in de woestijn en op het heetste moment van de dag, dus kunnen we ons warmen aan de verhalen en aan de ontmoeting met elkaar.

 Ouderling van dienst  Gerard Ekelmans
 Diaken van dienst  Anita den Uil
 Orgel  Marco Goud
 Lector  Hanneke Dral

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de ouderling)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Zingen: LB 25a: 1 Mijn ogen zijn gevestigd

Groet

Voorganger   :    De Eeuwige zij met u!
Gemeente     :    Ook met u zij de Eeuwige.
Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van God
Gemeente     :    die hemel en aarde gemaakt heeft.
Kort moment van stilte

Drempelgebed

Zingen: LB 25a: 2 Maar wees mij dan genadig

Inleiding op de dienst

Diaconale project ‘Uit liefde voor jou’ en (kyrië)gebed (door diaken van dienst)

Zingen LB 1005: 1,2,3,4,5 Zoekend naar licht

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment

Zingen: Projectlied ‘Verander je mee?’

Aansteken van de kaarsen, de kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Inleiding op de lezingen

Eerste Schriftlezing Exodus 17:1-7

Zingen: LB 806: 1,2,3 Zomaar te gaan met een stok in je hand

Tweede Schriftlezing Johannes 4: 1-30; 39-42

Zingen: LB 188 Bij de Jakobsbron: 1 +2, refrein: voorzangers 3, 4 + refrein gemeente

Verkondiging

Orgelspel Herzlich lieb hab ich dich, o Herr van Heinrich Scheidemann

Zingen: LB 605: 1 t/m 5 De toekomst is al gaande

DIENST VAN HET ANTWOORD

Uitleg en aankondiging weekactie vasten + collecte afkondiging (door diaken van dienst)

Dank- en voorbeden met acclamatie LB 368d Houdt mij in leven

Stil gebed, Onze Vader

Zingen: LB 655: 1,2,3,4,5 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Ondertussen komen de kinderen terug uit de kinderdienst

Zegen met gezongen ’AMEN’

Orgelspel