Dit jaar gaan gemeenteleden uit onze Protestantse gemeente weer ‘Samen op Vakantie’. Deze vakantieweek is een bijzondere week voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of extra voorzieningen nodig hebben.

Het college van diakenen maakt deze diaconale vakantieweek mede mogelijk. De komende weken is de thermometeractie daarom bestemd voor dit doel. Helpt u mee? Met uw gift brengt een grote glimlach op de gezichten van gasten en vrijwilligers.

Zondag 2, 9 of 16 juni 2024 niet in de kerk? Maak uw gift over op NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Samen op Vakantie 2024.