Op dinsdagavond 5 september jl. zijn de ambtsdragers van de drie wijkgemeenten Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk (BeMoRe) voor het eerst bij elkaar geweest om met elkaar kennis te maken.

Een voorbereidingsgroep bestaande uit zes leden van de drie wijkgemeenten had een divers programma voorbereid dat in teken stond van informele kennismaking.

Iedere wijkgemeente stelde zich door middel van een korte presentatie voor en vertelde hoe de kerkdiensten verlopen met vaste elementen en tradities, wat kenmerkend is voor de eredienst en hoe de wijken en het pastoraat georganiseerd zijn.

Daarna was er ruimte om middels speeddaten met zo veel mogelijk mede-kerkenraadsleden kort kennis te maken.

Tijdens de pauze werd de aanwezigen gevraagd om met post-its te reageren op de vragen ‘waar zie je tegenop’, ‘waar zie je naar uit’ en ‘welke zaken zijn voor jou belangrijk in je huidige wijkgemeente en wil je graag meenemen naar de nieuwe gemeente’?

Er werd per vraag een korte samenvatting gegeven met trends in de antwoorden waarover in kleine groepen doorgepraat kon worden.

De avond werd afgesloten met het samen zingen van Psalm 84c uit ‘Psalmen Anders’.

We kijken terug op een geslaagde avond waar open en met respect voor elkaar de eerste stappen konden worden gezet naar een gezamenlijke toekomst.

Hoe verder..

De kerkenraden hebben de wens uitgesproken om een externe onafhankelijke begeleider te vragen voor het traject waar we nu voor staan. We gaan de komende weken praten over waar we voor staan als nieuwe geloofsgemeenschap, wat de gezamenlijke waarden en uitgangspunten zijn. Hoe we iedereen meenemen in meedenken en meedoen. We gaan bepalen welke stappen er nodig zijn en hoe we samenwerken naar de eerste mijlpaal:  1 kerkenraad voor de breed protestantse geloofsgemeenschap op 1 januari 2024.

Namens de kerkenraden Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk.