In verband met de Wereld Alzheimer Dag (WAD) nodigen wij u/jullie uit voor een feestelijk meezing-concert Van Bach tot ABBA op zaterdag 14 oktober a.s. in de Wilhelminakerk in Bussum, Wilhelminaplantsoen 14 in Bussum.
Voor mensen met dementie hecht Alzheimer Nederland grote waarde aan luisteren naar en meedoen met muziek. Want meer muziek en zang is minder zorg.
Alzheimer Nederland Afdeling Gooi & Omstreken organiseert samen met het Participatiekoor op 14 oktober in de Wilhelminakerk in Bussum een meezing-concert voor iedereen die zich betrokken voelt bij dementie.
Het Participatiekoor heeft een laagdrempelig muziekprogramma samengesteld:

 

Tot slot
Dit feestelijke WAD-meezing concert wordt u aangeboden door Alzheimer Nederland Afdeling Gooi & Omstreken.
De toegang tot dit concert in de Wilhelminakerk is gratis. In verband met de organisatie ter plaatse vragen wij u gaarne vóór 7 oktober a.s. te reageren of u naar
ons concert op 14 oktober komt. U kunt eenvoudig per email een reply op deze uitnodiging sturen. Desgewenst geef ik als ondergetekende meer toelichting op dit concert, Arend Plomp: 06 – 1509 4072.

Wij hopen u op 14 oktober a.s. te mogen verwelkomen op dit feestelijke meezingconcert in de Wilhelminakerk in Bussum.

Met hartelijke groet,
Bestuur Alzheimer Nederland Afdeling Gooi & Omstreken

Arend Plomp
06 1509 4072