Afgelopen zondag is in de drie kerken van Bemore+ een toelichting op het gebouwenbesluit gegeven middels een powerpoint presentatie. Daarin is het proces doorgenomen wat heeft geleid tot het besluit door de Algemene Kerkenraad om de haalbaarheid te onderzoeken van het gezamenlijk gebruik van de dorpskerk op de Kerkbrink door Bemore+ en de Grote Kerk gemeenschap. Ook de argumentatie daarvoor is toegelicht. Ten tijde van dit onderzoek gaat Bemore+ de eredienst op zondagmorgen houden in de Bethlehemkerk. Ook de argumentatie voor dit besluit is toegelicht. Wenselijk is om het tijdspad zo kort mogelijk te houden, hetgeen ook onderdeel van het besluit is.

Verwachtingsvol leven we toe naar de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in het voorjaar van 2025. In de tussentijd hopen we dat ieder zijn of haar schroom overwint en uit alle windstreken  naar de Bethlehemkerk komt om vorm te geven aan onze nieuwe gemeenschap.

Klik hier om de presentatie te downloaden.