Programma

 

Het verhaal van Kerkelanden

Nieuws | Archief | Home
kerkelanden1.jpg
Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk Hilversum
Viering Goede Vrijdag 18 april

Aanvang dienst:

Voorganger:

erikvh 03 klein19.30 uur

ds. Erik van Halsema

Passieviering met medewerking van Henk van Dijk - orgel en piano, solisten en Projectkoor uit de gemeente o.l.v. Marlene Erdman.

Lezing uit Matteüs 26 en 27

Delen uit het 'Stabat Mater' van Karl Jenkins

 
Paaswake Stille Zaterdag 19 april

Aanvang dienst:

Voorganger:

erikvh 03 klein21.30 uur

ds. Erik van Halsema

m.m.v. het Vocaal ensemble 'Voices' Bussum o.l.v. Piet Philipse

Paaswake met doopgedachtenis

Na afloop viering: start van een wake voor mensen van alle leeftijden tot Paasmorgen (u kunt op het allerlaatste moment nog besluiten mee te doen!)

 
Paasfeest zondag 20 april

Aanvang dienst:

Voorganger:

erikvh 03 klein10.00 uur

ds. Erik van Halsema

Thema: 'Een nieuw begin'

Feestelijke gezinsviering met aandacht voor het project van de kinderen.

Kinderdienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aandacht voor de Paaswake van de tieners tijdens de kerkdienst.

Crèche en oppas voor kinderen tot 4 jaar.

Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

 
Bijstand in het pastoraat van De Morgenster

Per 1 februari j.l. is in de wijkgemeente rond De Morgenster ds. Jacqueline Broeyer-Bogers met emeritaat gegaan. Daarmee is De Morgenster de eerste wijkgemeente van de Protestantse gemeente Hilversum waarbij de in 2012 vastgestelde ‘Beleidsnota Predikantsplaatsen’ is toegepast bij het vertrek van een predikant. In die nota wordt niet alleen uitgelegd hoe de predikantsplaatsen over de vijf wijken zijn verdeeld, maar ook hoe met vacatures wordt omgegaan. Consequentie daarvan is dat het vertrek van ds. Broeyer niet leidt tot een vacature. Een verantwoordelijkheid van de gehele Protestantse gemeente Hilversum. Om die reden heeft de kerkenraad van De Morgenster zowel de Bethlehem- als de Regenboogkerk verzocht om bijstand in het pastoraat.

Lees meer...
 
Stille tocht voor kinderen op 19 april

Op Stille Zaterdag verzamelen we om 18.30 uur bij de kerk om daar uiterlijk 19.30 uur weer te arriveren. We lopen een route door de buurt langs zeven pleisterplaatsen. Op elke plek horen of zingen we een lied, is er een verhaal of praten we naar aanleiding van platen. Ook is er ergens een kleine versnapering. Door de route als geheel beleven de kinderen de hele 40dagentijd nog een keer – maar dan anders! Van harte welkom, je hoeft je niet van te voren op te geven.

Corine de Jong, Erik van Halsema en Gonda Nieuwenhuize

 
De paaswake 2014 gaat definitief door

In de nacht van 19 naar 20 april wordt in de Bethlehemkerk een paaswake georganiseerd. Deze wake is bedoeld voor alle gemeenteleden van 12 jaar en ouder. Jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen is welkom. Er is een gevarieerd programma, waarbij regelmatig keuzemogelijkheden zijn. Actief bezig zijn, creativiteit, beschouwing en meditatieve activiteiten wisselen elkaar af. Het thema van de 40-dagentijd van 2014 “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt” inspireert ons bij de invulling van het programma.

Lees meer...
 
Thuis alvast wennen aan een nieuwe melodie

Regelmatig zingen we uit het liedboek nieuwe liederen met een onbekende melodie. Dat zingt niet erg lekker. Wilt u voorafgaand aan een kerkdienst thuis zo'n lied alvast oefenen dan kan ik u per e-mail een muziekbestandje (midi) met de melodie toesturen. Zo'n melodietje kan op elke pc worden afgespeeld. Hebt u belangstelling voor zo'n bestandje? Laat mij dat dan even weten.

Jogchum Kooi

 
Reisje naar Giethoorn

In Rond de Bethlehemkerk heeft u kunnen lezen dat er deze zomer een dagtrip naar Giethoorn georganiseerd wordt. Op veler verzoek is de datum veranderd.
De NIEUWE DATUM is: woensdag 6 augustus. We reizen die dag met het openbaar vervoer en houden de kosten zo laag mogelijk.
De route: Naar Giethoorn om daar een boottocht te maken. Daarna een hapje eten in Zwolle en weer terug naar Hilversum. Lees meer in ‘Rond de Bethlehemkerk’.
Opgave bij Nel Koning of Kees Schipper.

 
 

50 jaar Bethlehemkerk

startweekend.jpg

Vieringen

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag
Voorganger: ds. Erik van Halsema
m.m.v. Projectkoor
Aanvang 19.30 uur

 
Zaterdag 19 april

Paaswake
Voorganger: ds. Erik van Halsema
m.m.v. het Vocaal ensemble  'Voices' Bussum o.l.v. Piet Philipse
Aanvang 21.30 uur

 
pkn-logo_kleur.png