Programma

 

Het verhaal van Kerkelanden

Nieuws | Archief | Home
kerkelanden1.jpg
Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk Hilversum
Viering zondag 7 september

Aanvang dienst:

Voorganger:

jetty small10.00 uur

ds. Jetty Scheurwater

Viering maaltijd van de Heer

Kinderdienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

Tienerdienst voor jongeren in klas 1 t/m 4 van het VO.

Crèche en oppas voor kinderen tot 4 jaar.

Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

 
Avondgebed 1 september

Op maandag 1 september hebben we weer een sober avondgebed in de stiltehoek, aanvang 19.30 uur. Het avondgebed wordt ditmaal geleid door ds. Erik v. Halsema.

 
Uitnodiging startzaterdag 13 september

Zaterdag 13 september nodigen wij u van harte uit voor de presentatie van de plannen voor de vernieuwbouw van de Bethlehemkerk. Na een periode van wachten op de ontwikkelingen kunnen wij nu stappen gaan zetten. De wijkzaal is verhuurd en de kosterswoning wordt momenteel aangepast voor verhuur. Dit levert de nodige financiën op om onze kerk de zo gewenste opknapbeurt te geven.

In een eerder stadium hebt u al kennis kunnen nemen van de schetsen van de architect Renate van der Horst. Zij is zelf deze middag aanwezig om de tekeningen te presenteren en toe te lichten, vervolgens is er alle gelegenheid uw vragen te stellen. Om 15.00 uur start de presentatie, met daarna de vragenronde, ruimschoot op tijd om te kunnen aanschuiven bij de borrel en de barbecue. Van harte welkom!

Namens de Gebouwadviescommissie, Ineke Woldman

 
Startzondag 14 september, net iets anders

Hierbij een herinnering aan wat eerder gepubliceerd is. Op 14 september bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur, om mee te doen met een van de aangeboden workshops, o.a. Tableaux vivants bij het bijbelverhaal van de zondag; Fotowedstrijd; Speed-daten; Zingen met Marlene Erdmann; Lunch voorbereiden. Ook voor kinderen en tieners zijn er workshops.

Vanaf 11.00 uur is dan de dienst met daarin bevestiging van ambtsdragers, en verwerking van de verschillende workshops.

Na de dienst, na het feliciteren van de ambtsdragers, zullen we in de kerkzaal samen de lunch gebruiken. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Namens de voorbereidingsgroep, Erik v Halsema

 
Bevestiging ambtsdragers

In de Bethlehemkerk hebben we de gewoonte om op de startzondag nieuwe ambtsdragers te bevestigen. We zijn heel blij te kunnen melden dat op 14 september zes nieuwe mensen klaar staan om een taak op zich te nemen:
Als ouderling met een pastorale opdracht: Herma Bosma, Nanda Ego en Kees Schipper; als jeugd-ouderling: Els Verkerk; als jeugd-diaken: Annette van Vliet; als ouderling-kerkrentmeester: Frank Beukers.
Verder zal herbevestigd worden voor de duur van één seizoen: Erik Naafs als ouderling-kerkrentmeester. Herbevestigd voor een nieuwe periode van vier jaar zullen worden: Irene Muller (diaken); Maria Kruithof (ouderling met een bijzondere taak rond uitvaarten) en Anneke Schippers (ouderling met een bijzondere taak rond liturgie). Eén ouderling zal aftreden: Dinant Bent als jeugd-ouderling.

Het moderamen

 
Aanmelden doopvoorbereiding

Ouders die graag hun kind willen laten dopen in de dienst op 19 oktober in de Bethlehemkerk kunnen zich bij mij melden voor een doopvoorbereidingsgesprek op maandag 29 september. Dit gesprek vindt plaats met alle doopouders en de leden van de doopvoorbereidingscommissie bij een van de jonge gezinnen thuis. Aanmelding ontvang ik graag voor 14 september a.s.

ds. Jetty Scheurwater

 
Vliegramp Oekraïne

 In de afgelopen tijd is gebleken dat er heel veel mensen in onze gemeente zijn die indirect betrokken zijn bij de vliegramp in Oekraïne. Bij een gelegenheid als deze merken we dat Hilversum eigenlijk maar ‘een klein dorp’ is, omdat iedereen wel iemand kent die getroffen is. In de dienst op 20 en 27 juli is er gebeden voor familie en nabestaanden van de slachtoffers, voor de bewoners van het rampgebied en om wijsheid voor de bestuurders in Nederland en de machthebbers in Oekraïne, oost Oekraïne, Rusland en de VS.

Op woensdag 23 juli, de dag die de regering had uitgeroepen als dag van de nationale rouw, zijn om vier uur ’s middags in het hele land kerkklokken geluid. Ook de klok van de Bethlehemkerk. Het is maar een klein gebaar. Betekenisloos ten opzichte van het grote leed, maar zo konden we als wijkgemeente betrokkenheid tonen bij de ramp en uiting geven aan ons medeleven met de betrokkenen. We delen in het verdriet in de samenleving.

namens de kerkenraad, ds. Jetty Scheurwater

 
Verlieskring

Met een groep lotgenoten praten over hoe het leven verdergaat na het verlies van je partner of een kind, dat doet een mens die in die situatie verkeert goed. Na eerdere groepen in 2010 en 2012 bied ik opnieuw deze vorm van groepswerk aan.
Als ik terugkijk op die eerdere groepen dan denk ik aan intensieve middagen waar de deelnemers veel met elkaar konden delen. Zo’n groep kan het verlies niet wegnemen. Maar het verlies delen, dat is wel helend te noemen. Graag ontvang ik uiterlijk in de eerste week van augustus uw aanmelding.

Data: woensdag 27 augustus, 10 en 24 september; 8 en 22 oktober.
Tijd: steeds van 14.00 uur tot uiterlijk 15.45 uur
Locatie: een van de zalen in ons zalencentrum

ds. Erik van Halsema

 
Presentatie gebouwadviescommissie

De presentatie, die de gebouwadviescommissie (GAC) op slotzondag 19 juni heeft gegeven over de verbouwplannen van de Bethlehemkerk, kunt u hier downloaden

 
Waar gaan wij als gemeente naar toe? Denkt u mee?

Op de slotzondag zijn aan de raamkant in de kerk een aantal borden geplaatst. Deze hebben te maken met het nieuwe beleidsplan dat we als gemeente gaan schrijven.

Op de borden is al een groot aantal reacties van gemeenteleden geplaatst, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag 'Waar bent u trots op?', of: 'Wat kan beter?'

Deze borden blijven de hele zomer staan. Wij nodigen u uit om, als u op de slotzondag nog geen reactie hebt gegeven, dat op een van de zondagen in de zomertijd te doen. Briefjes en pennen zijn beschikbaar!

ds. Erik van Halsema

 
Nieuws uit Lusekelo
Begin juli 2014 zijn wij, Claudia de Raadt en ondergetekende teruggekomen van onze, voorlopig laatste, reis naar Zambia.
Tijdens een geweldig feest hebben wij de school in geheel gerenoveerde staat mogen overdragen aan de overheid van Zambia. De school is nu volledig opgenomen in het Zambiaanse onderwijssysteem (compleet met Zambiaans Brinnummer!).
Lees meer...
 
Jongerencontact Bethlehemkerk

Eind juni heb ik aan twintig twintigers een mail verstuurd met daarin een enquête, met het oog op een te starten groep in het nieuwe seizoen. Al een flink aantal heb ik retour gekregen, dank! Heb je deze mail niet ontvangen en heb je belangstelling om mee te denken / mee te doen stuur mij dan svp even een mailtje

ds. Erik van Halsema

 
Nieuwe ambtsdragers

De laatste weken van het aflopende seizoen eindigden er mee dat er elke week een nieuwe ambtsdrager bekend werd. Een prachtig slot van dit seizoen! Op de startzondag (14 september) hopen bevestigd te worden: Herma Bosma, Nanda Ego en Kees Schipper als pastoraal ouderling, Frank Beukers als ouderling-kerkrentmeester, Els Verkerk als jeugdouderling en Annette van Vliet als jeugddiaken.

Met deze groep zijn we inmiddels ook begonnen aan de inhoudelijke en praktische voorbereiding van de startzondag. U hoort daar later meer over.

ds. Erik van Halsema

 
Bezoek aan de hof van Lof

Graag wil ik samen met u “De Hof van Lof” in Megen bezoeken. Op vrijdag 19 september om 14.00 uur zijn we daar welkom.
Ruim zeshonderdvijftig jaar al ligt aan de Maas het stadje Megen. En driehonderdvijftig jaar staat daar een klooster van de minderbroeders met een ommuurde tuin. Dat was altijd een moestuin. Maar toen de broeders geen tuinman meer hadden, kwam een flink deel van de tuin beschikbaar voor een nieuwe bestemming: de Hof van Lof. De bomen, bloemen en planten mogen nu hun eigen verhaal vertellen. Een hele tuingids is er over vol geschreven. Het is zeker de moeite waard om deze tuin te bezoeken. Zie ook www.hofvanlof.nl.

Lees meer...
 
NBG geeft Nederland een begrijpelijke bijbel

20140604-bijbelKomende herfst verschijnt de ‘Bijbel in gewone taal’. Een nieuwe en bijzondere vertaling van de hele bijbel. Erik van Halsema schetst zijn eerste indruk.

Een Bijbelvertaling maken waarin alles draait om duidelijkheid, dat moet wel ‘Jip-en-Janneke-taal’ worden, dacht ik, toen ik hoorde over de ‘Bijbel in Gewone Taal’ (BGT) die het Nederlands Bijbel Genootschap aan het produceren is. Ik was dus sceptisch. Maar nu ik kennis heb gemaakt met de proefuitgave ben ik helemaal ‘om’. De BGT gaat misschien wel de meest bijzondere Bijbelvertaling worden, ooit gemaakt in ons taalgebied: eindelijk een bijbel die voor iedereen begrijpelijk is, welke scholing je ook hebt! Een bijbel geschikt om met je kinderen te lezen, zonder dat de taal ook maar ergens kinderachtig wordt. Een bijbel om te gebruiken in catechese met jongeren, maar ook om mee te nemen naar de kerk om mee te lezen terwijl de lector de lezing uit een andere vertaling voordraagt. En zelfs een bijbel om mee te studeren, maar dan wel naast de Nieuwe Bijbelvertaling en de Statenvertaling of de Naardense Bijbel!

Lees meer...
 
 

50 jaar Bethlehemkerk

liturgisch centrum.jpg

Vieringen

Zondag 7 september

Voorganger: ds. Jetty Scheurwater
Viering maaltijd van de Heer
Aanvang 10.00 uur
Na afloop koffiedrinken in de kerkzaal

pkn-logo_kleur.png