De sponsoren van de Levende Adventskalender 2020 zijn:
 
Raad van Kerken Hilversum, voorzitter Jan Willem Meinsma
Aandacht Helpt brengt mensen en kerken bij elkaar die hulp, aandacht en naastenliefde bieden aan de inwoners van Hilversum en omgeving. Zeker in de huidige crisis vanwege het corona virus willen we u nabij zijn‚Äč.
Klik hier voor meer informatie over de Raad van Kerken Hilversum
 
College van Diakenen PGH, voorzitter Arend Smit
Klik hier voor meer informatie over College van Diakenen PGH
 
Gemeente Hilversum, afdelingsmanager G.J. van de Beld

Afdeling Beleid & Ontwikkeling Gemeente Hilversum

Bethlehemkerk, penningmeester Koos van Vliet
Klik hier voor meer informatie over de Bethlehemkerk
Voor een financiele bijdrage aan de Levende adventskalender, rekeningnummer wijkkas:
NL45RABO0373722494, ten name van: Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG Bethlehemkerk wijkkas, Hilversum o.v.v. Levende Adventskalender 2020