Werkzaamheden
De Programmacommissie van de Bethlehemkerk stimuleert en coördineert activiteiten die gericht zijn op ‘leren’ en ‘beleven’. Bij de keuze van de programma’s laten we ons leiden door het beleidsplan en onze visie. Ook kijken we of er in de samenleving thema’s zijn die belangrijk zijn om in gemeenteverband te bespreken. Waar we het wenselijk vinden proberen we een programma aan te bieden samen met andere organisaties waarmee we visie en doelen delen. Het jaarthema krijgt ruimschoots aandacht in de ontmoetings-bijeenkomsten waarvoor alle gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd. Wij wensen u veel plezier bij deelname en hopen dat uw geloof er door wordt gevoed en dat de onderlinge verbondenheid in onze gemeente en met overige belangstellenden groeit.

Beleid 

De Programmacommissie stelt in overleg met de predikant per seizoen een evenwichtig programma qua 'leren en beleven' vast. Zij houdt hierbij rekening met wensen van gemeenteleden en andere cursisten. Elk jaar wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaar sluiten wij aan bij het jaarthema van de landelijke kerk: ‘kerkproeverij, een open huis’.

Exposities

Sinds de verbouwing van de kerk zijn er telkens ook exposities in de Bethlehemkerk te bewonderen.

Contactpersoon: Annette van Vliet

Kloosterweekend

Op verzoek van een aantal gemeenteleden, wordt er in 2019 weer een kloosterweekend gehouden. Van vrijdagmiddag 18 januari tot zondagmiddag 20 januari zijn wij te gast bij het Franciscanenklooster in Megen. Informatie en opgave bij: Kees Schipper.

Publiciteit

Elke drie maanden publiceren wij in Rond de Bethlehemkerk toelichting bij de komende activiteiten en een handig programmaoverzicht. Zie verder onze website www.bethlehemkerk.nl

Commissieleden: ds. Jetty Scheurwater, Gerard Bakker