Met Paulus heb ik iets, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik geef toe: in zijn brieven staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is. Dat is trouwens een citaat uit het Nieuwe Testament zelf [1]. Al toen waren er mensen die moeite hadden met zijn argumentatieve stijl. Maar daar staat heel veel tegenover. Zijn brieven staan midden in de toenmalige cultuur, waarschijnlijk een erfenis van zijn opgroeien in Tarsus. Paulus is echt in gesprek met zijn eigen tijd. En we vinden bij Paulus een passie waar we zelf wel wat meer van zouden kunnen gebruiken.

Hij had een missie die hij met hartstocht najoeg: iedereen mag meedoen! Ook mensen die niet van oorsprong Joods zijn. Als je lang genoeg doorredeneert hebben wij ons kerkzijn hier in de Lage Landen te danken aan de apostel Paulus. Aan hem is het te danken dat de deuren open werden gegooid. Met een boodschap van universaliteit is Paulus ooit in Filippi terecht gekomen. Dat was een Romeinse kolonie. Na de veldslag bij die stad in 42 vC. had Octavianus, de latere Augustus, er land geschonken aan Romeinse veteranen. Het was een echt Romeinse stad geworden met alles er op en er aan. Een stad ook waar als vanzelfsprekend de keizercultus gepraktiseerd werd. Op die manier toonden de burgers hun dankbaarheid voor de Pax Romana. Op die manier werd er eenheid geschapen in dat enorme rijk rondom de Middellandse Zee.

Maar was dat ook het publiek van Paulus? 

Lees meer>>