Wanneer ernstige ziekte toeslaat of een persoonlijke ramp zich voltrekt, dan is soms de verdrietige of opstandige reactie van de getroffene: ‘Dat heb ik toch niet verdiend?! Ik heb toch altijd goed geleefd.’ Lang niet iedereen reageert zo, maar sommige mensen wel.

Algemener gedragen, denk ik, is het gevoel dat het oneerlijk is wanneer iemand, vergeleken met andere mensen, onevenredig véél leed krijgt te verduren. Verlies op verlies, slag op slag: ‘Wat is dat onrechtvaardig.’ En vanuit een zelfde gevoel verzuchten mensen die het tegenzit: ‘Ik heb toch ook recht op een beetje geluk!’

Lees meer>>