Gemeente van onze heer Jezus,

Vorige week heeft u op een bijzondere manier het Paasfeest gevierd. Apart in uw huizen en toch met elkaar verbonden – door de techniek en laten we hopen en ervan uitgaan: ook verbonden door de heilige Geest. Het is mooi en hoopgevend Pasen: God die sterker is dan de dood. Jezus leeft, zijn weg liep niet dood. Veertig dagen had u stilgestaan bij het lijden van Jezus en het lijden van de wereld en ons eigen lijden – en met Pasen kwam het verlossende woord: vrede zij u, God is met u. Jezus is niet in het graf, hij is opgewekt, God is sterker dan de dood, machtiger dan alle kwaad…

En hoe is het nu, na Pasen?

Lees meer>>