Goedenavond, u allen die deze dienst via Internet met ons meebeleeft.

Drie wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum vieren vanavond samen de Witte Donderdag: de Morgensterkerk, de Diependaalse Kerk en de Bethlehemkerk. We doen dat hier omdat in de Bethlehemkerk niet alleen een geluids- maar ook een beeldverbinding mogelijk is. Gebruikelijk is op Witte Donderdag geen inleiding, de dingen spreken dan voor zichzelf.

Maar we leven in ongewone omstandigheden, die wel om een inleiding vragen. Door de corona-epidemie kunnen we niet in eigen wijkgemeenten samenkomen op de plaatsen die ons vertrouwd zijn. Vanavond is maar een handjevol mensen aanwezig. Precies genoeg om de taken te vervullen en om de gemeenschap van Christus te representeren nu u allemaal thuis moet blijven. Maar we zijn ook hier om de onderlinge verbondenheid via beeld- en audioverbinding tot stand te brengen. Zo vieren we dus – op afstand verbonden – vanavond de Witte Donderdag.

We lezen de klassieke lezing voor deze dag: het verhaal van de voetwassing uit het Evangelie naar Johannes. Met die symbolische handeling werpt Johannes licht op de betekenis van het kruis: Ik ben in jullie midden als één die dient.

De lezing uit Exodus 12 over het feest van het ongedesemd brood herinnert aan de grote haast waarmee het volk Israël aan de uittocht uit Egypte begon en tot Gods verbondsvolk werd. Zo worden op deze avond twee boodschappen samengevoegd: de God die Israël uit het slavenhuis uitleidt zendt zijn gezalfde, de Messias Jezus, uit Israël tot de volken als één die dient en ook de volken bevrijdt.

Lees meer>>