Gemeente van Jezus Christus,

Schrift en Evangelie laten geen neutraliteit toe. Alles in de Bijbel is opgeschreven om ons te overtuigen dat God betrouwbaar is en goed. Dat wij – ook mensen van deze eeuw – de God van Abraham, Isaak en Jacob kunnen vertrouwen. Ook het Evangelie laat geen neutraliteit toe. Het staat opgeschreven met maar één doel: om ons te getuigen dat Jezus, Gods geliefde mensenkind is, een mens naar zijn hart, één van wil en dezelfde gezindheid als God de Vader. In die context vraag ik opnieuw om als het ware ‘bij het kruis’ te gaan staan. Als zijn wij hier en nu getuigen dat Christus wordt gekruisigd.

Het kruis laat geen neutraliteit toe. Wat in het geding is, is de hele mensheid. En de menselijkheid van de mensheid. Aan het kruis hangt de mens naar Gods hart, overgeleverd aan de wil van de mensen die om hun eigen hachje te redden, of om de macht te behouden van hem af willen. Maar Jezus zegt daarover dat die mensen niets zouden kunnen doen als het niet in de goedheid van God was om het te laten gebeuren. Dat schrijft de evangelist Johannes op.

Als dat zo is dat alles in Gods hand gebeurt, waarom wordt Jezus dan gekruisigd? In het geloof zeggen wij: Jezus houdt zoveel van de mensen en wil zo helemaal één zijn met de wil van God dat het hem tot een overgave brengt aan de mensen die niet weten wat ze doen; hij geeft zich over, niet blind, maar in vertrouwen; vertrouwen op God, zijn Vader.

Lees meer>>