Een preek over het kruiswoord: ‘Heden zul je met Mij in het paradijs zijn’. Ik kan u vandaag in de kerk niet aankijken, ik kan in de camera kijken en dat vind ik al moeilijk genoeg.

Vandaag wil ik u uitnodigen om onder dat kruis te gaan staan. Als gelovigen onszelf het verhaal in lezen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel altijd wil. Dat wij ons zelf in het verhaal zien staan. ‘Het Woord wil vlees worden’, dat wil zeggen: het wil concreet worden in onze werkelijkheid. We houden vol dat wat er geschreven staat niet een boek van toen is, over toen of over de verre toekomst, maar een boek over ons en over ons leven. En dus stel ik ons voor vandaag om aanwezig te zijn op Golgotha, terwijl Jezus wordt gekruisigd. Onze menselijke verbeelding en onze empathie maken het mogelijk om daar een voorstelling van te hebben. Dan vraag ik u: kunt u zich verbinden met wat daar gebeurt, kunt u zich verbinden met de personen in het verhaal?

Ik denk aan de leiders die Jezus uitlachen. Zouden wij daar ook staan en meelachen? Het is heel menselijk om tegen de macht aan te schurken. Als de baas lacht, lachen we mee. Misschien valt ons oog op de soldaten en horen we ze spotten.

Kunnen we ons ook verbinden met die twee misdadigers, links en rechts van Jezus? De misdadiger links spot mee met de leiders en de solda­ten. Maar soms denk ik: in je diepste angst word je cynisch en ga je spotten. Tegelijkertijd: hij zou willen dat wáár was: Als je dan de Messias bent, red dan jezelf - en ons!

De andere misdadiger hoort in zijn woorden iets onbehoor­lijks. ‘Wij hangen hier terecht; wat bezielt jou?’

Lees meer>>