Vanwege het Coronavirus vond deze dienst plaats met 12 mensen in de Regenboogkerk.
Gemeenteleden konden via internet en kerktelefoon verbonden zijn met de kerk en zo aan de kerkdienst deelnemen.
Het projectkoor o.l.v Marlene Erdmann zou in deze dienst 2 prachtige liederen ten gehore brengen (Breath of Heaven en The mother did weep).
Ook het koor kon vanwege het virus er niet bij zijn, daarom zijn hun liederen op digitale wijze ten gehore gebracht.

_____________________________________________________

Gemeente rondom Jezus,

De moeder van Jezus staat bij het kruis. En ze huilt.
Dat is wat steeds herhaalt wordt in dat indringende muziekstuk van Jenkins:
de moeder huilde.
Waar Maria aan het begin van haar leven gezegend, begenadigd was,
meer dan alle andere vrouwen, omdat zij was uitverkoren om de moeder van Jezus te zijn,
zo staat ze jaren later aan de voet van het kruis waaraan hij genageld is.
En ze huilt.

Eigenlijk was ik in eerste instantie best even opgelucht dat ik dit kruiswoord toebedeeld kreeg om in de veertigdagentijd te bepreken.
Dit is namelijk van de 7 kruiswoorden misschien nog wel de meest lichte,zo dacht ik.
Maar als je dan dit stuk van Jenkins hoort, en als je dan denkt aan die moeder, bij het kruis van haar zoon…. De moeder die huilt…En als je denkt aan al die moeders wereldwijd die huilen vanwege het lot van hun kinderen…, dan is dit toch maar een zwaar woord om te bepreken. Zwaar als alle andere kruiswoorden.

Lees meer>> 

[noot vd redactie: deze preek is ook op 1 maart 2020 in de Bethlehemkerk gehouden, in kader van het gezamenlijke jaarthema van de PgH,  iedere predikant preekt ook een keer dezelfde preek in een van de andere wijkgemeentes]