Gemeente van Christus,

In de kruiswoorden van Christus kunnen wij het verlangen van Jezus beluisteren naar de eenheid tussen God en mensen. Het zijn woorden waarop te reflecteren valt als op een mantra. Zij klinken tussen hemel en aarde met mystieke diepte. Niet het systematiseren, niet in de eerste plaats ons verstand, maar het beluisteren met ons hart, zal maken dat wij hier dichterbij kunnen komen bij hem, bij God en bij onszelf. Wat bedoelt de Heer als hij verzucht: ‘Mij dorst’?

Voor de evangelist Johannes is het duidelijk. Niets van de dingen die Jezus overkomen is toevallig. Alles heeft een diepe betekenis. Als enige heeft Johannes in zijn evangelie ook het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron. Jezus zegt daar tot de vrouw:

…wie het water drinkt dat ik geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik geef,
zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Het is duidelijk dat dorst hebben en drinken voor de evangelist Johannes een belangrijk motief is om te laten zien waar het bij Jezus om gaat.

Lees meer>>