Van alle 'IK BEN'-woorden is deze misschien wel het moeilijkst te begrijpen. Van 'deur', 'herder', 'levensweg', 'brood', 'wijnstok' en 'licht' hebben we een voorstelling. Deze begrippen – ook als we er niet dagelijks mee te maken hebben – zijn alledaags, gewoon. Dat kunnen we niet zeggen van 'opstanding'. Dat is een woord voor ingewijden. Maar zelfs dan blijft het 'een geheim' waar we naar tasten en dat ons telkens weer ontglipt. Maar iets zegt ons dat dit 'geheim' in de kern onze levensweg en onze bestemming aan het licht brengt…

Lees meer>>