Laat ik beginnen met een klein gedachtenexperiment. Stel je eens voor dat we in ons Nieuwe Testament alleen het Johannes-evangelie hadden gehad. En dus niet de evangeliĆ«n van MatteĆ¼s, Marcus en Lucas. Wat zouden we dan gemist hebben? Als we alleen Johannes hadden gehad, dan
- hadden we het verhaal over de verzoeking in de woestijn niet gekend.
- we zouden niet hebben geweten dat Jezus allereerst rondtrok met de boodschapvan de komst van het Koninkrijk van God
- en we zouden ook niet hebben geweten dat Jezus dat met woord en daad duidelijkhad gemaakt door gelijkenissen te vertellen en demonen uit te werpen.
- van Jezusā€™ woorden zouden we verder het Onze Vader hebben gemist, en ook, omslechts Ć©Ć©n voorbeeld te noemen, zijn oproep om je vijanden lief te hebben.
- we zouden niet hebben geweten dat Jezus de maaltijd deelde met mensen die alseen zondaar beschouwd werden, en we zouden alleen uit de brieven van Paulus deinstelling van het avondmaal hebben gekend, niet uit Johannes.
- verder zouden we niet hebben geweten dat Jezus terughoudend was om het overzichzelf te hebben,
- en we zouden niet Jezusā€™ angst in de tuin van Gethsemane hebben gekend.
Deze lijst zou ik nog met vele kunnen aanvullen, maar dit zijn wel de meest in het oog springende verhalen.
Om het samen te vatten: wat we hadden gemist was een meer menselijke Jezus die inwoord en daad de komst van Gods koninkrijk verkondigde.

Lees meer>>