Op deze pagina wordt iedere week door de scriba van de Bethlehemkerk een update verzorgd over de voortgang van het project PgH 2024 van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Hoe ziet de Protestantse gemeente te Hilversum er in de toekomst uit? Hoe blijven we een vitale gemeente?

Het is al even geleden dat we een stand van zaken plaatsten op deze pagina PgH2024. Om precies te zijn op 26 april 2023. Daarna werd u vooral op de hoogte gehouden via de algemene communicatie vanuit PgH en via de Kerkbrink, want de communicatie ging na dat moment centraal.

Op 26 juni 2023 werd het voorlopige besluit van 26 april 2023 definitief. En toen was het vakantie.

Dat betekende niet dat het proces de afgelopen maanden stil lag. De trein rijdt verder.

  1. De werkgroepen Gebouwen en Bestuur hebben hun opdrachten ontvangen en zijn aan de slag.
  2. Kennismakingen door senioren, diakenen, scriba’s, predikanten, kerkrentmeesters en kerkenraden. De voorzitters hebben regelmatig overleg. Mist u iemand in deze rij dan lees ik het graag.
  3. In oktober en november vieren de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk (BeMoRe) 3 gezamenlijke diensten om bij elkaars liturgieën te ‘proeven’.
  4. De predikanten buigen zich over de laatste puzzelstukjes van het preekrooster voor 2024.
  5. Afgevaardigden van de kerkenraden zijn in gesprek met een mogelijke externe begeleider voor het proces.

Sommige wegen vormen zich vanzelf, andere wegen moeten bewust opgezocht worden. Stap voor stap lopen we met elkaar richting de gezamenlijke weg. En hoe dat er exact uit zal zien leren en ontdekken we gaandeweg. We houden u op de hoogte van de voortgang, maar schroomt u niet om ons aan ons jasje te trekken bij vragen en opmerkingen. Of als we onbedoeld van de weg raken of te snel lopen, want samen oplopen verbindt.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Esther Gross