20160927 kerkzaal

 

De Liturgische Werkgroep (LW) is een werkgroep van de wijkkerkenraad.

De LW bereidt beleid ten aanzien van de erediensten voor en voert dit uit, maakt een voorstel voor het jaarrooster en adviseert het wijkcollege van kerkrentmeesters over de inrichting van de kerkzaal.

De LW volgt nauwgezet de planning en uitvoering van vieringen, evalueert deze en komt met adviezen ter verbetering of vernieuwing.

De LW komt zes keer per jaar bijeen.
De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de predikanten, de diaconie, kerkmuziek, kerkenraad en een aantal leden die veel hand- en spandiensten verrichten. 

Contactpersoon: Erie Beemsterboer