Vertrouw me maar.
Zondag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

Zondag

Verhalen

Werkblad 

Werkbladen

17 januari 2021:

Matteüs 3: 13- 4:1

  Klik hier

 Klik hier

 Klik hier

 

Materiaal voor deze zondag is samengesteld door: Kind op Zondag