Op zondag tijdens de eredienst organiseert de Bethlehemkerk voor kinderen en jongeren: oppas, kinderdienst en tienerdienst. Zijn jullie er weer bij dit seizoen? Of kom je voor het eerst? Ook als je op de basisschool zit, ben je van harte welkom.

De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) heeft voor 2020-2021 het jaarthema ā€˜Scheppingā€™ gekozen. Gekoppeld aan dit jaarthema is voor twee perioden een alternatief leesrooster ontwikkeld dat in alle kerken van de PgH zoveel mogelijk wordt gevolgd. De eerste periode (11 oktober tot en met 22 november 2020) ging over de zeven scheppingsdagen. In de tweede periode zullen de scheppingsmotieven centraal staan. Deze periode loopt van 11 april tot en met 23 mei 2021.

Op zondag 16 mei
In de kinderdienst volgen we deze zondag niet het leesrooster ā€˜Scheppingsmotievenā€™, maar  lezen we het verhaal uit Kind op Zondag: Johannes 17: 14-26.

Gebed voor de wereld.
Deze week horen we een gebed dat Jezus bidt voor de wereld. Jezus vertelt de mensen over God. Hij vertelt zijn leerlingen wat ze moeten doen. Jezus praat met veel mensen. En hij praat met God.

Zondag

Voorbereiding

Bouwstenen

Werkbladen

Extra

11 april 2021

Psalm 148

Klik hier

Verhalen

 4-8 jaar

 8-12 jaar

Lied

 18 april

Johannes 21:15-24

Klik hier

 4-8 jaar

 8-12 jaar

Werkbladen

 

 25 april

Genesis 2

 Klik hier

 Bouwstenen Werkblad

  Werkvorm voor het hele gezin

 2 mei

Job 38: 1-7

Klik hier  Bouwstenen

4-8 jaar

8-12 jaar

 Lied: ā€˜Job zit op een steenā€™

 9 mei

Johannes 15: 9-17

Klik hier

 Verhalen Werkbladen  

 16 mei

Johannes 17: 14-26

Klik hier

Verhalen Werkbladen  Lied: Gebed
 23 mei  volgt  volgt  volgt  

Bovenstaande tabel wordt gevuld door materiaal van Bijbelbasics van het Nederlands Bijbelgenootschap en materiaal van Kind op Zondag

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]