Zondagsdienst
Iedere zondag om 10 uur wordt een kerkdienst gehouden.
Doorgaans duurt een dienst ongeveer een uur. De lezingen uit de Bijbel zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021, we zingen uit het nieuwe Liedboek van 2013.
Er is altijd aandacht voor de kinderen voordat zij naar hun eigen dienst gaan, met een verhaal of voorgesprek.
In de preek wordt verbinding tussen de bijbeltekst en ons eigen leven en de wereld om ons heen gezocht.
Enkele malen per jaar vieren we een oecumenische dienst samen met de R.K. Parochie Emmaus-Paulus. De helft van deze bijzondere diensten is in “De Waaier”.
Regelmatig hebben we diensten met een bijzonder karakter, raadpleeg de agenda.
20170306 kerkzaal
 

Kinderoppas
In de Bethlehemkerk zijn ook de jongste kinderen (0-4 jaar) van harte welkom. Iedere zondagmorgen zijn er mensen beschikbaar die op de allerjongsten willen passen.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Kinderdienst
Elke zondag is er kinderdienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier wordt de zondagse lezing op hun eigen niveau verteld, waarna we er op een leuke manier mee aan de slag gaan.
Contactpersoon: Christa Streutker
20170306 kinderdienst

Tienerdienst
Voor tieners uit de klassen 1 tot en met 4 van het VO is er om de veertien dagen tienerdienst.

Leiding en contact: Ciska Jansen 
 

Avondmaal
De viering van de maaltijd van de Heer vindt ongeveer 10 maal per jaar plaats. Deze vieringen zijn lopend, alleen de viering op Witte Donderdag is aan tafel.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Voorbeden aanvragen
In de stilteruimte ligt een voorbedeboek. Hier kunt u voorafgaande aan de dienst een verzoek om voorbede opschrijven. In de meeste gevallen vindt de voorganger het prettig om te weten van wie het verzoek komt en voor wie het bestemd is, ook als de voorbede zo moet worden uitgesproken dat de identiteit van betrokkenen geheim blijft.
Bij binnenkomst van de kerkenraad wordt het voorbedeboek door de diaken van dienst aan de voorganger gegeven.
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per telefoon aan de wijkpredikant doorgeven of per e-mail sturen naar: U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per telefoon aan de wijkpredikant doorgeven of per e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Startweekend en slotzondag

Elk jaar wordt het kerkelijk seizoen in de maand september feestelijk geopend. De startzondag in 2021 valt op zondag 12 september. We kijken vooruit naar het nieuwe seizoen en introduceren het nieuwe jaarthema (Geinspireerd leven, de Vruchten van de Geest). Het kerkelijk seizoen wordt op de laatste zondag van juni 2022 afgesloten met een bijzondere viering. Kinderen in groep 8 vliegen dan van de kinderdienst over naar de tienerdienst.


Voorzangers
Om de gemeente te ondersteunen bij het zingen van nieuwe of moeilijke liederen is er een groepje voorzangers beschikbaar.

Contactpersoon: Marlene Erdmann

Heilig Avondmaalsvieringen in kleine kring

Ook in het komende seizoen zullen we in totaal 4 keer een Avondmaalsviering organiseren in het Stiltecentrum van de Bethlehemkerk. Deze viering is bedoeld voor oudere gemeenteleden die de diensten op zondagmorgen niet (meer) kunnen bijwonen. Deze viering op maandagmiddag o.l.v. ds. Jetty Scheurwater begint om 14.30 uur. Om ca 15.00 uur drinken we samen koffie of thee. Wilt u voor deze viering opgehaald en na afloop weer thuisgebracht worden? U kunt contact opnemen met Reintje Hofman (tel.: 6219030)

Iona-vieringen

In 2017 is een groep gemeenteleden van de Bethlehemkerk naar Iona geweest om een week lang deel uit te maken van de Iona Community. Het is een indrukwekkende ervaring geworden. Terug in Nederland werd besloten om in 2018 een paar vieringen te organiseren geïnspireerd door de liturgie van de Iona Community. Deze oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen zoekt nieuwe wegen om te leven volgens het evangelie in de wereld van vandaag. De vieringen van de Iona Community kenmerken zich door liedteksten die in begrijpelijke taal aanhaken bij de levenservaringen en actuele zorgen van mensen van nu. Verder zijn er in elke viering interactieve elementen. De vieringen beginnen om 17.00 uur. Vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend, om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na afloop is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.

De Ionavieringen zijn niet alleen voor leden van de Bethlehemwijk, maar nadrukkelijk worden ook mensen uit andere wijken van Hilversum en daarbuiten uitgenodigd.

Contactpersoon: Herma Bosma