Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: diaconie
Een collecte voor de diaconie? Wat doen zij met dat geld? De diaconie besteedt het geld van de collecte aan verschillende doelen: Diaconale projecten wereldwijd maar ook in Nederland. Lokale diaconale doelen in Hilversum zoals Schuldpulpmaatje, inloophuis de Wording, stichting Present en aandacht helpt. Ondersteuning bij individuele hulpvragen van mensen die dat om uiteenlopende redenen tijdelijk nodig hebben. Steun en afdracht aan de diaconale doelen van de landelijke kerk. Ontwikkelen van nieuwe diaconale initiatieven. U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. diaconie.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

3e collecte: Leger des Heils in coronatijd
Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat ze geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. Het leger des Heils biedt de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Maar door Corona moesten de buurthuiskamers van het Leger des Heils dicht - dé plek waar ze strijden tegen eenzaamheid en waarmee ze sociaal isolement willen voorkomen. Zorg die meer dan ooit nodig is. Gelukkig ontstaan overal in het land initiatieven om kwetsbare mensen toch te blijven zien. Tegelijk verwachten ze dat de nood zal toenemen als gevolg van de crisis.

Helpt u het Leger des Heils dichtbij te blijven? Samenleven doe je niet alleen. U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Leger des Heils.

Meer informatie: https://vimeo.com/418411907?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=buurtwerk&utm_content=kd-mailing