Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kunnen wij niet in ons kerkgebouw collecteren. Om ook nu de doelen te steunen met een gift, kunt u een bijdrage via de bank overmaken. Hieronder staat informatie over de collecten en de rekeningnummers waarnaar u over kunt maken.

Zondag 5 juli 2020, collecteafkondiging

Eerste collecte
De eerste collecte is voor Stichting Viore Centrum in Hilversum. Viore stelt zich ten doel ondersteunen van mensen met een levensbedreigende aandoening, alsmede hun partners, familie, vrienden en andere begeleiders. Zeventig onbezoldigde vrijwilligers nemen de kern van de werkzaamheden voor hun rekening. Blijkens het jaarverslag was 2019 financieel een gezond jaar. U bestendigt het succes van Viore met een gift in de 1e collecte. Maak uw bijdrage over naar: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Stg. Viore Hilversum

 Tweede collecte
Deze collecte is bestemd voor de Kerk: de Protestantse Gemeente Hilversum. De organisatie die het mogelijk maakt om onze wijkgemeentes in stand te houden. U steunt de Kerk met een gift in de 2e collecte. Maak uw bijdrage over naar: NL42RABO 0373722451 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. PGH

Derde collecte
Deze collecte is bestemd voor Pastorale arbeid; waardoor we de afgelopen maanden toch prachtige en hartverwarmende diensten hebben mogen meebeleven via Internet. U steunt de Pastorale arbeid met een gift in de 3e collecte. Maak uw bijdrage over naar: NL42RABO 0373722451 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. Past. Arbeid