Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kunnen wij niet in ons kerkgebouw collecteren. Om ook nu de doelen te steunen met een gift, kunt u een bijdrage via de bank overmaken. Hieronder staat informatie over de collecten en de rekeningnummers waarnaar u over kunt maken.

Collecte zondag 28 juni 2020 Er zijn deze zondag drie collecten.

Eerste collecte
Deze collecte is voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hilversum. De Diaconie beoordeelt en steunt diaconale projecten in Nederland en daarbuiten. Hierbij stemt de Diaconie in diaconale aangelegenheden af met andere instellingen, hulpverleningsinstanties en met de overheid. U steunt onze Diaconie met een gift in de eerste collecte. Maak uw bijdrage over naar: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Diaconie PGH

Tweede collecte
Deze collecte is bestemd voor de Kerk: de Protestantse Gemeente Hilversum. De organisatie die het mogelijk maakt om onze wijkgemeentes in stand te houden. U steunt onze Kerk met een gift in de tweede collecte. Maak uw bijdrage over naar: NL42RABO 0373722451 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. PGH

Derde collecte 
Deze collecte is bestemd voor de Wijkkas: Activiteiten, die specifiek voor en door de wijkkerk zijn, worden betaald uit de wijkkas. Denk voor de Bethlehemkerk hierbij aan de kosten van catechese, bijzondere zondagen, Rond de Bethlehemkerk, Levende Adventskalender, Drie Koningenlunch enzovoort. U steunt de Wijkkas met een gift in de derde collecte. Maak uw bijdrage over naar: IBAN: NL45 RABO 0373722494 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. Bethlehemkerk Wijkkas

Hartelijk dank!