Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kunnen wij niet in ons kerkgebouw collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de doelen te steunen met uw gift, kunt u een uw bijdrage via de bank overmaken. Hieronder vindt u informatie over de collecten en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

Er zijn deze zondag drie collecten.

Eerste collecte (Wereld Diaconaat)
Deze collecte is voor “Opvang ontheemden Colombia.” Ondanks getekende vredesakkoorden met de FARC is in Colombia nog geen vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Wanhopig vluchten ze naar de hoofdstad Bogotá. Daar komen ze terecht in arme volkswijken. Mencoldes, partner van Kerk in Actie, helpt deze kwetsbare mensen op weg naar een nieuwe toekomst. Zij bieden psychosociale steun en helpen een nieuw bestaan op te bouwen, met een eigen bedrijf of winkel. Helpt u mee met een gift met in de eerste collecte? We bevelen deze collecte van harte bij u aan! Maak uw bijdrage over naar: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Colombia

Tweede collecte
Deze collecte is bestemd voor de Kerk: de Protestantse Gemeente Hilversum. De organisatie die het mogelijk maakt om onze wijkgemeentes in stand te houden. U steunt onze Kerk met een gift in de tweede collecte. Maak uw bijdrage over naar: NL42RABO 0373722451 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. PGH

Derde collecte
Deze collecte is bestemd voor Pastorale Arbeid: contact met en bezoek aan leden van onze gemeente; met een luisterend oor en ondersteunende hulp.U steunt Pastorale Arbeid in de derde collecte. Maak uw bijdrage over naar: NL42RABO 0373722451 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. Past. Arbeid

Hartelijk dank!