Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kunnen wij niet in het kerkgebouw collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u een uw bijdrage via de bank overmaken. Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

Er zijn deze zondag twee collectedoelen:

Eerste collecte
De eerste collecte is voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hilversum. De opbrengsten zijn voor financiĆ«le ondersteuning van personen in de knel, organisaties in binnen- en buitenland zoals: St. Vluchteling, Open eettafel Leger des Heils; zo ook hulp in vergeten landen als de Centraal Afrikaanse Republiek. Maar ook dichter bij huis: Samen op Vakantie-week, steun voor deelnemers voor wie de bijdrage te hoog is. U steunt de Diaconie met een gift in de eerste collecte.
Maak uw bijdrage over naar: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Diaconie

Tweede collecte

Deze collecte is bestemd voor de Kerk: de Protestantse Gemeente Hilversum (PgH). PgH maakt het mogelijk onze wijkgemeentes in stand te houden door het betalen van predikanten, kosters, organisten en faciliteren van vrijwilligers. Ook beheert en onderhoudt PgH de gebouwen. Hierdoor hebben we ook in de afgelopen maanden toch prachtige en hartverwarmende diensten mogen meebeleven via Internet. U steunt onze Kerk met een gift in de tweede collecte.
Maak uw bijdrage over naar: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. PGH

Hartelijk dank!