Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

Eerste collecte
Stichting Ambulance Wens heeft als doel het verzorgen van comfortabel ambulancevervoer met professionele begeleiding om laatste wensen vervullen. Zij doen dit voor terminale en ernstig zieke patiĆ«nten, die afhankelijk zijn van liggend vervoer. Onder begeleiding van vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijk moment: waarbij ze in het zonnetje worden gezet, tijd kunnen doorbrengen met hun dierbaren en wellicht zo even de zwaarte van hun ziekzijn kunnen vergeten. Stichting Ambulance Wens Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk. Dagelijks zijn 270 medisch geschoolde vrijwilligers actief!

U steunt Stg Ambulance Wens met een gift in de eerste collecte.
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Stg Ambulance Wens

Tweede collecte
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum.
U steunt onze kerk met een gift in de tweede collecte.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum o.v.v. PGH