Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: diaconie
Een collecte voor de diaconie? Wat doen zij met dat geld? De diaconie besteedt het geld van de collecte aan verschillende doelen: Diaconale projecten wereldwijd maar ook in Nederland. Lokale diaconale doelen in Hilversum zoals Schuldpulpmaatje, inloophuis de Wording, stichting Present en aandacht helpt. Ondersteuning bij individuele hulpvragen van mensen die dat om uiteenlopende redenen tijdelijk nodig hebben. Steun en afdracht aan de diaconale doelen van de landelijke kerk. Ontwikkelen van nieuwe diaconale initiatieven.
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. diaconie.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum

3e collecte: Jong Protestant
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Deze organisatie zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. JOP ondersteunt vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse kerk, zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties. Ze geven advies, je kunt er een training volgen en ze bieden ideeën en materialen aan.
Kortom een mooi doel om aan bij te dragen.
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Jop.