Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: Bosje Liefde

Elke zondag staan er in de kerk bloemen, die na de dienst als een groet van ons allen gebracht worden naar gemeenteleden die de aandacht en het medeleven van de gemeente nodig hebben of die iets bijzonders te vieren hebben. Bij de bloemen sturen wij een kaart met een persoonlijke groet.

Met uw gift voor “Bosje Liefde” vult u het fonds aan waaruit de Diaconie de bloemen bekostigt. Uw bijdrage in de kosten is welkom op rekening: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiaconie Bethlehemkerk o.v.v. Bloemendienst.

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld! 

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse Gemeente te Hilversum