Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: diaconie
Een collecte voor de diaconie? Wat doen zij met dat geld?
De diaconie besteedt het geld van de collecte aan verschillende doelen: Diaconale projecten wereldwijd maar ook in Nederland.
Lokale diaconale doelen in Hilversum zoals Schuldpulpmaatje, inloophuis de Wording, stichting Present en aandacht helpt.
Ondersteuning bij individuele hulpvragen van mensen die dat om uiteenlopende redenen tijdelijk nodig hebben.
Steun en afdracht aan de diaconale doelen van de landelijke kerk.
Ontwikkelen van nieuwe diaconale initiatieven.
U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. diaconie.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

3e collecte: Wijkkas
Deze collecte is bestemd voor de wijkkas. Activiteiten, die specifiek voor en door de Bethlehemkerk zijn, worden betaald uit de wijkkas. Denk hierbij aan de kosten van catechese, bijzondere zondagen, Rond de Bethlehemkerk, enzovoort. Ook het interieur van de kerk wordt uit de wijkkas bekostigd. U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL45 RABO 0373722494 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum inz. PWG Bethlehemkerk wijkkas.