Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage deze keer over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: diaconie

Een collecte voor de diaconie? Wat doen zij met dat geld?
De diaconie besteedt het geld van de collecte aan verschillende doelen: Diaconale projecten wereldwijd maar ook in Nederland.
Lokale diaconale doelen in Hilversum zoals Schuldpulpmaatje, inloophuis de Wording, stichting Present en aandacht helpt.
Ondersteuning bij individuele hulpvragen van mensen die dat om uiteenlopende redenen tijdelijk nodig hebben.
Steun en afdracht aan de diaconale doelen van de landelijke kerk.
Ontwikkelen van nieuwe diaconale initiatieven.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO 0373711794 o.v.v. Diaconie.

 2e collecte: PgH

Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum

3e collecte: afdracht landelijk

Deze collecte is bestemd voor de landelijke afdracht. Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiĆ«le bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk van de PKN. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum onder vermelding van: afdracht landelijk