Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze Avondmaalsviering. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage deze keer over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collecte en het rekeningnummer waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

Avondmaalscollecte: Precious Stones in Myanmar.

Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon, de hoofdstad van Myanmar.

Precious Stones werkt met kleinschalige projecten voor niet geziene vrouwen en jongeren. De organisatie helpt vrouwen om via zelfhulpgroepen weerbaarder te worden en aan een inkomen te werken. Jongeren leren voor zichzelf opkomen, hun talenten te ontdekken en denken na over thema´s zoals sexualiteit en drugs. Precious Stones wil zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van vrouwen en jongeren in Myanmar.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL79RABO 0373711794 o.v.v. Precious Stones.