Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage deze keer over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: Kerk in Actie:
Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.

Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

Ik wil u vandaag vragen om via de collecte meer meisjes zoals Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak.

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.

2e collecte: PgH
Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum.

3e collecte: Pastorale arbeid
Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de pastorale arbeid in de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL45RABO0373722494, ten name van: Protestantse Gemeente Hilversum inzake Pastorale arbeid