Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage deze keer over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: Binnenlands Diaconaat – Vakanties met Aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen.

Zij krijgen een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.
Het zijn vooral ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
In deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar.
Zij bezorgen de gasten een heerlijk vakantiegevoel.
Zij helpen bij de activiteiten, verzorging en bieden een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van de Protestantse Stichting voor Diaconaal Vakantiewerk.
Al zo’n 60 jaar organiseert deze stichting Vakanties met Aandacht voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

U steunt Vakanties met Aandacht met een gift in de 1e collecte.

Hartelijk dank!

Maak uw bijdrage over op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. Vakanties met aandacht.

Voor meer informatie: zie https://www.kerkinactie.nl/projecten/vakanties-met-aandacht

2e collecte: Kerk

Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum o.v.v. 2e collecte BK 22 mrt 2020

3e collecte: Pastorale arbeid 

Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de pastorale arbeid in de Protestantse gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51,ten name van: Protestantse gemeente te Hilversum o.v.v. 3e collecte BK 22 mrt 2020