Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze zondag. Om ook nu de goede doelen te blijven steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage deze keer over te maken.

Hieronder vindt u meer informatie over de collectes en de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

1e collecte: Kerk in Actie: Vluchtelingen Zuid-Soedan

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later laaide het geweld op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.

Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel!

Maak uw bijdrage voor dit werk in Zuid-Soedan over op IBAN: NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. Zuid-Soedan.

Voor meer informatie: zie https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-in-zuid-sudan-2

2e collecte: PgH

Deze collecte is bestemd voor de Protestantse Gemeente Hilversum. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum

3e collecte: Pastorale arbeid

Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de pastorale arbeid in de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL45RABO0373722494, ten name van: Protestantse Gemeente Hilversum inzake Pastorale arbeid