De huidige tijd stelt ons voor echte uitdagingen, in onderstaande blogs beschrijven gemeenteleden hun ervaringen en geven we elkaar bemoediging. Iedere week schrijft ook een van de predikanten een blog. Wil je zelf een blog aanleveren,mail dan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onderaan iedere blog bestaat de mogelijk om je reactie achter te laten.

Nu we het jaar rondom Jezus hebben afgesloten en we de zomerperiode ingaan willen we u graag een fijne vakantie wensen door middel van dit filmpje! Inclusief een Bijbeltekst, een korte vlog van ds. Aster Abrahamsen en een muzikale bijdrage van Dianne en Katinka.

Geniet ervan en een fijne vakantie! Klik hier om de vlog te beluisteren/bekijken.

 

Onderstaande tekst is de liedtekst van het lied dat door Dianne en Katinka in deze vlog gezongen wordt. 

LIGHT OF THE WORLD

Light of the world, you stepped out into darkness, open my eyes, let me see
Beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you

[Chorus]
And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God
You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me
King of all days, o so highly exalted, glorious in Heaven above
Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor

[Chorus]
I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross [4x]
Call upon the name of the Lord and be saved [4x]
I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross [4x]
[Chorus]

Hoe is het u de afgelopen 2,5 maand gegaan?

Die vraag heb ik de afgelopen week verschillende keren gesteld, nu we in verschillende verbanden weer bespreken wat er opgestart kan worden en hoe.

Premier Rutte heeft in zijn laatste toespraak ruimte gegeven om vanaf 1 juni weer samen te komen. In juni met maximaal 30 mensen, vanaf juli met 100 mensen. U weet ook dat wij daar als Bethlehemkerk nog mee willen wachten. Als ik vraag aan mijn gesprekspartner(s) wat zij van het besluit van de kerkenraad vinden is de reactie over het algemeen er één van begrip, soms zelfs opluchting. Er zijn mensen die direct zeggen ‘Mij zul je voorlopig echt niet zien.’

Maar als we straks wel willen samenkomen, zullen we ons moeten voorbereiden. Niets is immers zoals het was en de kerkenraad heeft uitgesproken toch echt een veilige vorm te zoeken om weer bij elkaar te komen.

En zo hebben we de afgelopen twee weken de vrijwilligers van de Ontspanningsmiddag voor senioren uitgenodigd en aan het protocol ‘onderworpen’, om te ervaren: Hoe is het om op deze wijze samen te komen? Durf je, kun je, wil je je taak als vrijwilliger oppakken en zo ja, zie je jezelf dan jullie gasten weer welkom te heten en aan te leren wat we van mensen verwachten als ze in de kerk willen zijn? Dat hebben we ook gevraagd aan de vrijwilligers van open kerk. U begrijpt, niet iedereen kan en wil zijn of haar taak alweer oppakken. En als men wel kan en wil, moet er nu nagedacht worden over het hoe; wat gaan we doen, als er voorlopig nog geen rummikub gespeeld kan worden, klaverjassen niet mogelijk is etc.? En hoe gaan we om met de inloop van Open Kerk?

Om u vast een beetje voor te bereiden: op de website kunt u het protocol lezen waarmee de kerk voldoet aan de regels van de overheid. Maar daarmee is alles nog niet gezegd. Het kader is gezet. Net als inmiddels de looproutes in de kerk. Ook die zijn uitgezet.

Maar wat verwachten we nou van u, als u straks van een uitnodiging om naar de kerk te komen of aan een week activiteit mee te doen, gehoor geeft?

We moeten samen gedrag aanleren om in de kerk te kunnen zijn. Dat vraagt wel enige oefening en voorbereiding. Daar oefenen de vrijwilligers van enkele groepen nu al mee.

Om u een idee te geven waar het om gaat.

Als u straks weer naar de kerk komt, bij wat voor gelegenheid dan ook, dan vragen wij u om de volgende regels in acht te nemen.

  • Was voor vertrek thuis je handen met zeep volgens aanwijzingen van het RIVM.
  • Ontsmet bij binnenkomst je handen met desinfecterende gel.
  • Volg de looproutes die staan aangegeven.
  • Houd 1,5 meter afstand; er is ruimte genoeg. Meer mag ook!
  • Wil je overleggen? Gebruik daarvoor zaal 3-4: daar is alle ruimte om de 1,5m afstand in acht te nemen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Blijf niet staan/hangen bij de bar en de ontmoetingstafel en in deuropeningen. We hebben de ervaring dat we dan vanzelf te dicht bij elkaar kruipen en dicht langs elkaar heen lopen.
  • Te allen tijde geldt: heb je gezondheidsklachten die mogelijk op corona wijzen, meld je dan af en kom niet naar de kerk, ook als dat op het laatste moment zou zijn.
  • Ontsmet je handen opnieuw bij vertrek uit de kerk.

Heel verrassend zijn de regels vast niet! Het zit ‘m straks ook vast niet in de regels, maar in de discipline om ons eraan te houden!

En dan kom ik bij het onderwerp ‘volgen’. Het thema van de tweede dienst in de serie over radicale woorden van Jezus. Over het algemeen zijn we denk ik ‘een volgzaam volkje’. Als de uitleg van de regels redelijk is en we er het nut van inzien, doen we mee. Maar; dan wel samen! Geen uitzonderingen! Geen mensen die boven de wet staan!

Is dit het volgen waarover het in Lucas 9:57-62 gaat? Het volgen van Jezus, gaat dat om volgzaamheid? Om blinde gehoorzaamheid en het uitschakelen van je verstand?

In onze geïndividualiseerde samenleving is het volgen van iets of iemand niet direct een keuze die respect afdwingt. We zien er eerder het uitschakelen van zelfstandig denken en beslissen in. Dat is wel anders geweest.

In het geestelijk leven hebben woorden als ‘volgen’ en ‘navolging’ oude papieren. Het zijn de volgelingen van grote figuren uit het verleden geweest, die de spirituele erfenis van hun voorbeeld levend hebben gehouden. Zonder de verkondiging van de apostelen, zonder de evangelisten en de schrijvers van de brieven was Jezus mogelijk niet tot ons gekomen.

Hoewel we in onze samenleving vooral verantwoordelijkheid moeten nemen en we vaak horen ‘alles is een keuze’, is er in veel opzichten ook vandaag de dag nog steeds sprake van volgen en gevolgd worden. Denk maar aan de invloed van de media op onze meningen, of het ‘volgen’ op social media. Steeds meer mensen zijn bereid om minder vlees te eten. Of de uitnodiging op na te volgen ‘black lives matter!’ Ook dat heeft alles te maken met het willen volgen of navolging zoeken.

Volgen is een centraal motief in de bijbelse spiritualiteit. We volgen Jezus door uit zijn verkondiging van het koninkrijk te leven. We volgen God door uit zijn Woord te leven.

Kan dat eigenlijk wel: een beetje volgen? Is het dan nog volgen?

Meer vragen dan antwoorden in deze blog. Genoeg om over na te denken; zoek ik navolging? Hoe dan en waarom? Wie volg ik zelf en hoe komt dat aan het licht? En als ik volg, doe ik dat dan blind, of bij mijn volle verstand?

Ik nodig u uit om het hierover ook te hebben als u de komende week weer iemand belt (doe dat vooral, als u kunt). Durft u samen in het gesprek ook een diepere laag aan te roeren; ons geestelijk leven? Niet om elkaar de maat te nemen, maar om uw geestelijk leven met elkaar te delen en elkaar te troosten en/of te bemoedigen? Voor elkaars geloof te danken, hoe klein ook?

Deze tijd van nog steeds veel thuisblijven en relatieve rust is ook een kans! Er is ruimte en tijd voor inkeer en bezinning. Om voor het eerst of opnieuw bewust te kiezen voor Jezus en het koninkrijk van God…

De Nederlandse Iona Groep heeft een gebedskalender die de leden overal waar ze wonen bidden. Niet fysiek samen, maar op afstand verbonden.

En in die kalender staan deze woorden, die ik met regelmaat bid en graag met u deel.

God,
met het oog van de wever hebt U ons uitgekozen
en heel verschillende draden geweven tot een geheel,
opdat de wereld gaat geloven.
Geef ons het besef
dat wij alleen dan uw doel dienen
als wij open staan voor elkaar;
dat wij alleen dan zorg hebben voor elkaar
wanneer wij uw liefde weerkaatsen;
dat wij alleen dan liefhebben zoals U
wanneer wij de lasten en lusten van de leerling
in vreugde aanvaarden,
als vrienden en volgelingen van Jezus,
in wiens naam wij bidden.
Amen

Zondag zoomen over volgen naar aanleiding van Lucas 9:57-62!

Hartelijke groeten mede namens collega Aster Abrahamsen,

Jetty Scheurwater

Precies tien jaar geleden begeleidde ik met Pinksteren in het kerkje van Tienhoven mijn eerste kerkdienst als organist. Ik vond het heel spannend. Alles was nieuw. Wat hielp was de schitterende fietstocht door de Bethunepolder naar Tienhoven. En ik had houvast aan het gegeven dat het Pinksteren was en dat daar veel muziek voor geschreven is. Ik had voor het orgelspel voor de dienst, na de preek en tijdens de collecte enkele orgelstukken uitgezocht rond Luthers Pinksterlied ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’. Dit lied staat als lied 670 in het nieuwe Liedboek (dat zou verschijnen in 2013) en stond destijds nog te boek als gezang 239 in het Liedboek voor de Kerken. Het werd ook gezongen in de dienst. Ik speelde onder meer dit stuk: https://www.youtube.com/watch?v=ali5aOVoroQ

Ik vond het in Bachs Orgelchoräle aus unterschiedlicher Überlieferung (Orgelwerke, Band 10, Bärenreiter), waarmee ik toen bezig was in mijn orgellessen. Het is niet zeker of het van Bach is, vandaar de aanduiding ‘BWV deest’ (dat wil zeggen: er is geen catalogusnummer voor dit stuk in de Bach-Werke-Verzeichnis van Wolfgang Schmieder).

Gelukkig staat van veel andere stukken van Bach wél vast dat hij ze componeerde. Voor Pinksteren schreef Bach veel orgelwerken en maar liefst negen cantates (een overzicht is te vinden op https://www.eduardvanhengel.nl/). In de cantate Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (BWV 59) voor 1e Pinksterdag klinkt het lied ‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott’ van Luther. Dit lied stond als gezang 240 in het vorige Liedboek, het is helaas niet opgenomen in het nieuwe Liedboek. Bachs koraal klinkt in de uitvoering van Ton Koopman als volgt: https://www.youtube.com/watch?v=s2Pa96PRqQQ

Deze koraalmelodie is ook te horen in het slotdeel (vanaf 5:20) van het motet Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf (BWV 226): https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-226/

Bach maakte twee schitterende orgelbewerkingen over dit lied, opgenomen in zijn Leipziger Choräle (een manuscript met achttien koraalbewerkingen voor orgel, BWV 651-668). De fantasie BWV 651 begint heel virtuoos en overweldigend, aansluitend bij de bijbeltekst in Handelingen 2: ‘En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ Hierbij verwijs ik naar een opname van Leo van Doeselaar voor ‘All of Bach’; de melodie van het lied is uiteindelijk te horen in de pedaalpartij: https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-651/

De tweede koraalbewerking over ‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott’ van Bach is veel ingetogener en langer uitgesponnen en is vermoedelijk geïnspireerd door het derde couplet van dit lied waarin het gaat om het ‘beständig bleiben’. Hierbij een link naar een uitvoering door Vincent van Laar van BWV 652 (heel bijzonder is de laatste regel over het ‘Halleluja’ vanaf 8:47): https://www.youtube.com/watch?v=m3t5GxMWAAI

Luther schreef zoals gezegd nog een ander Pinksterlied: ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’ (lied 670 in het Liedboek). In zijn Leipziger Choräle nam Bach eveneens een koraalbewerking over dit lied op: BWV 667. Een opname van dit stuk door organist Pieter Dirksen: https://www.youtube.com/watch?v=tbNroBVNul4

Ten slotte nog een derde Pinksterlied van Luther: ‘Nun bitten wir den Heiligen Geist’ (lied 671 in het Liedboek). Het koraal klinkt in de bewerking van Bach als volgt: https://www.youtube.com/watch?v=E8iLNE3FsxM. Zijn leermeester Dieterich Buxtehude schreef daar twee koraalbewerkingen voor orgel over (BuxWV 208 en 209), waarvan ik hier opnames van Ton Koopman laat volgen als ‘uitleidende orgelmuziek’: https://www.youtube.com/watch?v=uMI7dIZMwbE

https://www.youtube.com/watch?v=sQMf4gs6M-g

Eens te meer blijkt hoe inspirerend het Liedboek kan zijn om allerlei muzikale zoektochten te kunnen maken naar Luther, Bach en Buxtehude. Ook 10 jaar later is dit nog steeds een houvast voor me.

Volgende week is het Trinitatis. Voor dat feest schreef Bach ook veel schitterende muziek.

Marco Goud