In aansluiting op de persconferentie van vrijdag 14 januari jl heeft de kerkenraad de navolgende versoepelingen doorgevoerd in de Bethlehemkerk.

  • Vanaf 23 januari 2022 zijn 50 mensen inclusief medewerkers weer fysiek welkom in de Bethlehemkerk. U hoeft zich niet op te geven via Eventix. De registratie zal bij binnenkomst via de hoofdingang van de kerk plaatsvinden door de Commissie van Ontvangst (CvO). De CvO zal u vervolgens placeren naar uw stoel. U kunt uw jas over de stoel hangen en wij vragen u bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk om een mondkapje te dragen. Aan het einde van de dienst verlaat u de kerk weer op aanwijzing van de CvO.
  • De gemeente kan ingetogen meezingen met de liederen gedurende de dienst. De voorzangers ondersteunen de gemeente tijdens de dienst.
  • De kerk wordt maximaal geventileerd.
  • Na de dienst is er nog geen koffie drinken.
  • Kerkelijke vergaderingen/overleggen zijn weer mogelijk.
  • Alle basisregels blijven van toepassing.

Na de komende persconferentie op dinsdag 25 januari 2022 spreken we de hoop uit dat er een stijgende lijn zichtbaar zal worden ten aanzien van de versoepelingen.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeesters Bethlehemkerk